Alle børnehaver og skoler har udarbejdet en lokal samarbejdsaftale med aktiviteter i forbindelse med overgangen.

Samarbejdsaftale om den gode overgang fra børnehave til skole

Alle offentlige børnehaver og skoler har udviklet en lokal samarbejdsaftale med udgangspunkt i folderen med principper for den gode overgang.

Samarbejdsaftalerne er forskellige fra område til område, f.eks. har nogle skoler rullende skolestart, andre har førskole i SFO'en og nogle børnehaver afleverer børn til mange forskellige skoler. Børnehaven og skolen kan finde en tjekliste til samarbejdsaftalen på det lokale intranet.

Det er frivilligt for de private børnehaver og skoler, om de vil deltage i samarbejdsaftalen. 

Du kan se samarbejdsaftalen for dit barns børnehave og skole på deres hjemmesider. 

Tjeklisten til samarbejdsaftalen kan ses her.

Sidst opdateret: