Du har mulighed for at kombinere en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution med privat fleksibel pasning uden for dagplejen eller daginstitutions åbningstid, hvis din familie har et arbejdsbetinget behov for pasning.

Det er muligt at afbryde kombinationen af privatpasning og deltidsplads med en dags varsel og herefter overgår til en fuldtidsplads i dagplejen eller daginstitutionen.

 • Hvordan ansøger jeg om kombinationstilbud?

  Kontakt Lars Poulsen. 

  Se kontaktoplysninger på siden.

 • Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?

  Du kan forvente at få svar på din ansøgning indenfor en måned.

 • Hvor meget får jeg i tilskud til privat fleksibel pasning?

  I 2024 er tilskuddet pr. barn pr. time:

  • 0-2 årige: 34,67 kr. pr. barn pr. time
  • 3 -5 årige: 24,61 kr. pr. barn pr. time
  • Vi giver fortsat kommunalt tilskud til deltidspladsen i dagpleje eller daginstitution. Forældrebetalingen afhænger af timetallet for deltidspladsen.
 • Hvornår får jeg tilskuddet?

  For at få tilskuddet skal du have et arbejdsdokumentet pasningsbehov på mindst 10 timer pr. uge i gennemsnit over en 4 ugers periode, uden for dagplejens eller daginstitutionens åbningstid.

  Barnet skal være i alderen 26 uger til skolestart.

  Deltidspladsen i dagplejen og fleksibel pasning må til sammen højest udgøre 48 timer pr. uge.

  Deltidspladsen i daginstitutionen og fleksibel pasning må til sammen højest udgøre 50 timer pr. uge.

  Ansøgning om kombination af deltidsplads og fleksibel pasning skal sendes til pladsanvisningen@vejle.dk eller Pladsanvisningen, Skolegade 1, 7100 Vejle senest 3 måneder før opstart.

  Til ansøgningen skal aftalen med børnepasseren om fleksibel børnepasning vedlægges til godkendelse.

  Der må ikke i pasningsaftalen eller i andre sammenhænge indgå andre betegnelser end fleksibel pasningsordning, når ordningen omtales.

  Børnepasseren skal have bestået dansk eksamen i 9. klasse, dansk 2 eller tilsvarende niveau (skal vedlægges som dokumentation ved godkendelse af aftalen om privat børnepasning).

  Til ansøgningen skal der vedlægges dokumentation fra arbejdsgiveren på behovet for pasning.

  Der kan kun ydes tilskud til fleksibel pasning i tidsrum uden for dagplejens eller daginstitutionens åbningstid, hvor både du og din ægtefælle eller eventuelle samlever er forhindret i at passe barnet på grund af arbejde.

  Du kan først få tilskuddet, når kommunen har godkendt aftalen om privat børnepasning mellem forældre og børnepasser.

  Tilskuddet afregnes og udbetales bagudrettet på baggrund af børnepasserens timetal.
  Ansøgningen erstatter ikke en egentlig ansættelseskontrakt/ aftale om privat børnepasning.

  Der ydes ikke hel- eller delvis økonomisk fripladstilskud til fleksibel pasning.

 • Hvordan føres der tilsyn?

  Kommunen beder stikprøvevis om dokumentation for, at oplysningerne om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgning om fleksibel pasning er korrekte.

  Dagplejens pædagoger fører anmeldt og uanmeldt tilsyn med den fleksible pasning. Når pasningen foregår i dit hjem, kan tilsynet foregå på tidspunkter hvor du ikke er hjemme.

Sidst opdateret: