Tilskud til privat børnepasning

Du kan få tilskud til privat børnepasning, fra dit barn er 26 uger til skolealderen.

 • Hvor meget får jeg i tilskud til privat pasning?

  I 2018 er tilskuddet:

  • 0-2 årige: 75% af udgiften, dog maks. kr. 5.955 pr. måned. 

  • 3-5 årige: 75% af udgiften, dog maks. kr. 4.201 pr. måned.
 • Hvornår får jeg tilskuddet?

  Du kan først få tilskuddet, når kommunen har godkendt aftalen om privat børnepasning mellem forældre og børnepasser.

  Børnepasseren skal have bestået dansk eksamen i 9. klasse, dansk 2 eller tilsvarende niveau (skal vedlægges som dokumentation ved godkendelse af aftalen om privat børnepasning).

  Ansøgningen erstatter ikke en egentlig ansættelseskontrakt/aftale om privat børnepasning.

  Beløbet udbetales hurtigst muligt efter, at din ansøgning om tilskud er godkendt af pladsanvisningen.

  Det afhænger også af, hvornår pasningen begynder. 

  Der ydes ikke hel- eller delvis økonomisk fripladstilskud til privat pasning.

 • Her finder du en oversigt over private børnepassere i Vejle Kommune

  I denne oversigt finder du de private børnepassere i Vejle Kommune

Søg om tilskud til privat børnepasning

Sidst opdateret: 02. oktober 2018