Hvis dit barn bor hjemme, kan kommunen bevilge forskellige former for støtte til barnet/den unge eller til hele familien.

Støtten tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer. Familieafdelingen udarbejder en børnefaglig undersøgelse, som er udslagsgivende i forhold til, hvilken støtte vi kan tilbyde.

 

De forebyggende tilbud (såkaldt "forebyggende foranstaltninger"), kan f.eks. være:

 • Familiekonsulent
 • Ungekonsulent
 • Aflastning

 

Anbringelse

Hvis det ikke er muligt, at støtte familien tilstrækkeligt i hjemmet, kan anbringelse være en mulighed.

 • Læs mere om anbringelse uden for hjemmet

  Hvornår anbringer Vejle Kommune et barn med handicap?

  Vejle Kommune arbejder ud fra den opfattelse, at børn og unge har ret til at vokse op hos deres forældre. Det betyder, at vi som hovedregel yder støtte i hjemmet, hvis et barn eller en ung med handicap har behov for støtte. Anbringelse er meget indgribende over for barnet og dets familie, hvorfor børn og unge kun undtagelsesvist anbringes.

  Når anbringelse overvejes:
  Når Familieafdelingen overvejer anbringelse af et barn, sker det på baggrund af en helhedsvurdering af barnet med fokus på kroppens funktioner (mentale og fysiske funktioner), mestringsevne, familie og omgivelser. Forældrenes ressourcer og evner indgår også som en del af vurderingen, og har betydning for vurderingen af barnets samlede behov for støtte. Det betyder, at det ikke udelukkende er barnets diagnose, der afgør, om en anbringelse bliver aktuel.

  For at en anbringelse bliver aktuel, skal følgende være opfyldt:
  •Barnet skal have et omfattende behov for støtte vurderet med afsæt i barnets funktionsnedsættelse og forældrenes evne/overskud til at varetage omsorgen for barnet.
  •Det er ikke muligt at sammensætte tilstrækkelig støtte i hjemmet.

Sidst opdateret: