Handicapafdelingen yder økonomisk tilskud til dækning af merudgifter til børn og unge med diabetes. 
 
For at få økonomisk tilskud, skal I have samlede merudgifter for minimum 4.848 kr. pr. år (sats for 2018). 

I kan finde ansøgningsskemaerne til dækning af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i linket nedenfor eller kontakte os og få dem tilsendt.

I er altid velkomne til at kontakte Handicapafdelingen eller ergoterapeuterne og få vejledning i at udfylde ansøgningsskemaerne eller rådgivning om, hvilke tilskud, vi kan yde forbindelse med jeres barns diabetes.

 • Læs mere om børn og diabetes

  Diabetes-Startpakke Under indlæggelsen har I sammen med diabetessygeplejersken bestilt en DiabetesStartpakke. 
   
  Merudgifter (SEL § 41) Familieafdelingen yder økonomisk tilskud til dækning af merudgifter til børn og unge med diabetes. 
   
  Hvad skal være opfyldt for at få tilskud/merudgifter? For at få økonomisk tilskud, skal I have samlede merudgifter for minimum 5.145 kr. pr. år (sats for 2021).
   
  Diætkost
  Familieafdelingen yder tilskud til diætkost, hvis den er dokumenteret. Dokumentationen kan diætisten på sygehuset hjælpe med, da han/hun kender jeres barns energitrin og dermed merudgiften pr. måned. 
   
  Insulin mv.
  Familieafdelingen yder tilskud til egenbetalingen af insulin. Tilskuddet til medicin ydes i form af en medicinbevilling, som skal forevises på apoteket, og den dækker insulin, druesukker, injektionsservietter og glukagonsprøjte.
   
  Kørselsgodtgørelse I kan søge om tilskud til dækning af kørselsudgifterne. Det er dog en forudsætning, at der er kontroller minimum fire gange årligt. 
   
  Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42) Ved indlæggelser og kontroller kan den forælder, som følger barnet, søge dækning af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Bruttoydelsen fastsættes på baggrund af bruttoindtægten, dog højst med et beløb på pt. 31.249 kr. (sats for 2019) om måneden som fuldtidsansat. Det er en forudsætning, at der er kontroller minimum fire gange årligt. I skal, før vi kan udbetale kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, fremsende dokumentation for fremmøde/ indlæggelser fra sygehuset og dokumentation for løntab i form af lønseddel, hvoraf løntabet fremgår.  Derudover skal vi have pensionsoplysninger, såfremt et tab på pension også skal dækkes. 
   
  Opfølgning
  Familieafdelingen skal mindst én gang om året følge op på, om der er ændringer i jeres barns situation. I vil modtage et brev fra Handicap-rådgivningen vedrørende denne opfølgning. 

  Andre diabetesmaterialer (SEL § 112) I kan på hjemmesiden også finde et ansøgningsskema til hjælpemidler, hvor I kan ansøge om ketonsticks, hvis barnet er i behandling med insulinpumpe samt teststrimler og fingerprikker. I ansøgningsskemaets rubrik om, hvilket hjælpemiddel I søger, skriver I blot ”diabetesmaterialer”, og i rubrikken om helbredsforhold skriver I ”diabetes”, og hvilken type det er. Rubrikken, hvor vi kan indhente lægelig dokumentation, skal ligeledes udfyldes. 
   
  Ansøgningsskemaet til diabetesmaterialer sendes til:

  Vejle Kommune, Myndighedsafdelingen, Vester Engvej 51 B, 7100 Vejle. 

  Når kommunens Myndighedsafdeling får besked, enten fra sygehuset eller fra jer om, at jeres barn har fået konstateret diabetes, ydes en løbende bevilling til kanyler og testmaterialer.  
   
  Hvis der sker ændringer i jeres barns situation, er I forpligtet til at rette henvendelse til Vejle Kommune.

  Ved spørgsmål til en eksisterende bevilling, kan der rettes henvendelse til:

  Hjælpemiddelteamet

  Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle.

  Tlf. 76 81 80 81

  E-mail: hjaelpemidler@vejle.dk


   

Sidst opdateret: