Til unge mellem 12-18 år med handicap

Hvad er en ledsageordning? 

Ledsageordningen er et tilbud til handicappede unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Der ydes støtte i op til 15 timer om måneden.

Hvem kan få en ledsager? 

Målgruppen er unge, der skal:
•kunne få udbytte af individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
•være bevidst om aktiviteten
•selv være i stand til at give udtryk for, hvilke aktiviteter den unge ønsker ledsagelse til.

Hvad er formålet med ledsageordningen? 

Ledsageordningen skal medvirke til at give den unge større valgfrihed, øget selvstændighed, øget ansvar for egen tilværelse samt bedre mulighed for at opleve omverdenen.


Hvad kan jeg bruge man ledsageordningen til? 

Ledsagetiden skal bruges uden for hjemmet.
Ledsageren er ikke en besøgsven eller støtte-kontakt-person.


Ledsagelsen kan for eksempel bruges til:


•Indkøbsture
•Gåture
•Besøg hos familie og venner
•Fritidsaktiviteter herunder sport, biografture og koncerter.

Kontakt Familieafdelingen for at søge om at få bevilget en ledsager. 

 

Lovgrundlag
Ledsagelse bevilges efter § 97 i Serviceloven.

Sidst opdateret: