Bar­sels­dag­pen­ge og fa­mi­li­e­y­del­ser

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler både barselsdagpenge og familieydelser.

Derfor er det også dem, du skal kontakte med spørgsmål.

Bemærk, at du har pligt til at oplyse det med det samme, hvis du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig.  

Herunder kan du se, hvad Udbetaling Danmark selv skriver om barselsdagpenge og familieydelser. 

 • Barselsdagpenge

 • Barselsdagpenge

  Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

  Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk:

  Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

  Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge. Læs mere om:

  Nye betingelser for lønmodtagere fra den 1. juli 2018

  Vær opmærksom på, at der vil være nye betingelser for at kunne få barselsdagpenge, når du holder orlov fra den 1. juli 2018.

  Du kan læse mere om de nye betingelser på borger.dk:

 • Hvis du har brug for hjælp

  Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpenge til borgeren eller refusion til arbejdsgiveren.

  Har du spørgsmål om barselsdagpenge, er der hjælp at hente på 

  Her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister du skal huske
  • gå til Min barsel - en personlig side for borgeren.

  Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

 • Familieydelser

  Skrevet af Udbetaling Danmark
 • Hvis du skylder penge for daginstitution til din kommune

  Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til din kommune, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse.

  Hvis Gældsstyrelsen modregner din gæld i din børne- og ungeydelse, vil du modtage et brev fra Gældsstyrelsen. Her orienterer de dig om, at din udbetaling er mindre, fordi de har trukket din gæld til kommunen fra. Du vil i brevet også kunne se det beløb, du får udbetalt, og hvor meget Gældsstyrelsen har trukket fra i din udbetaling.

  Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte din kommune, fordi det er kommunen, der har truffet afgørelse om opkrævning og modregning af din gæld for daginstitution.

 • Børne- og ungeydelse

  Børne- og ungeydelsen bliver automatisk udbetalt til moren, når I får et barn, indtil barnet fylder 18 år.

 • Børnetilskud

  Som mor eller far kan du måske få børnetilskud. Det kan fx være, hvis du er enlig forsørger, er under uddannelse eller får tvillinger. Læs mere om de forskellige typer børnetilskud:

 • Bidrag i børnefamilier

  Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden.

 • Hvis din situation ændrer sig

  Når du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme.

 • Hvis du har brug for hjælp

  Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af familieydelser.

  Har du spørgsmål om familieydelser, er der hjælp at hente på www.borger.dk/familieydelser – her kan du:

  • søge om familieydelser
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.

  Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Sidst opdateret: 03. juni 2019