Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler både barselsdagpenge og familieydelser.

Derfor er det også dem, du skal kontakte med spørgsmål.

Bemærk, at du har pligt til at oplyse det med det samme, hvis du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig.  

Herunder kan du se, hvad Udbetaling Danmark selv skriver om barselsdagpenge og familieydelser. 

Barselsdagpenge

 • Hvad er barselsdagpenge?

  Barselsdagpenge er en ydelse til forældre, der ikke modtager løn fra deres arbejdsgiver under deres barselsorlov. Hvis forælderen modtager løn under orloven, kan arbejdsgiveren ansøge om at få refusion af barselsdagpengene.

  Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk.

 • Vil du vide mere om barselsdagpenge?

  Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpenge  Har du spørgsmål om barselsdagpenge, kan du finde svar på borger.dk.

  Her kan du:

  • søge om barselsdagpenge
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål

Familieydelser

Skrevet af Udbetaling Danmark
 • Hvis du skylder penge for daginstitution til kommunen

  Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse.

  Hvis Gældsstyrelsen modregner din gæld i din børne- og ungeydelse, vil du modtage et brev fra Gældsstyrelsen. Her orienterer de dig om, at din udbetaling er mindre, fordi de har trukket din gæld til kommunen fra. Du vil i brevet også kunne se det beløb, du får udbetalt, og hvor meget Gældsstyrelsen har trukket fra i din udbetaling.

  Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte kommunen, fordi det er kommunen, der har truffet afgørelse om opkrævning og modregning af din gæld for daginstitution.

 • Hvem kan få børne- og ungeydelse?

  Du får automatisk udbetalt børne- og ungeydelse, hvis

  • du har forældremyndighed over dit barn
  • dit barn er under 18 år
  • dit barn opholder sig i Danmark
  • du bor i Danmark
  • du er fuldt skattepligtig i Danmark
  • dit barn ikke er forsørget af det offentlige
  • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år – eller i mindst 2 år, hvis du har fået børne- og ungeydelse før 1. januar 2018.
 • Hvad er børnetilskud til enlig forsørger?

  Du kan søge om børnetilskud til enlig forsørger, hvis du bor alene med dit barn og er enlig forsørger. Det betyder, at du ikke er gift, eller at du er gået fra din ægtefælle på grund af uoverensstemmelser.

  Børnetilskuddet består af to tilskud, som du søger på samme tid:

  • Et børnetilskud, som du kan få for hvert barn under 18 år, som du forsørger
  • Et ekstra børnetilskud, som du kan få samlet for de børn, som bor på samme adresse som dig.

  Der er andre typer børnetilskud, som du måske kan få. Du kan læse mere om dem på borger.dk:

 • Hvad er børnebidrag?

  Børnebidrag er et bidrag, som den ene forælder betaler til den anden forælder for at forsørge deres fælles barn, hvis forældrene ikke bor sammen.

 • Hvis din situation ændrer sig

  Når du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme.

 • Vil du vide mere om familieydelser?

  Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af familieydelser. Har du spørgsmål om familieydelser, kan du finde svar på www.borger.dk/familieydelser

  Her kan du:

  • søge om familieydelser
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om familieydelser
  • få hjælp til at betjene dig selv på internettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.
Sidst opdateret: