Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler både barselsdagpenge og familieydelser.

Derfor er det også dem, du skal kontakte med spørgsmål.

Bemærk, at du har pligt til at oplyse det med det samme, hvis du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig.  

Herunder kan du se, hvad Udbetaling Danmark selv skriver om barselsdagpenge og familieydelser. 

Familieydelser

Skrevet af Udbetaling Danmark
 • Hvis du skylder penge for daginstitution til kommunen

  Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse.

  Hvis Gældsstyrelsen modregner din gæld i din børne- og ungeydelse, vil du modtage et brev fra Gældsstyrelsen. Her orienterer de dig om, at din udbetaling er mindre, fordi de har trukket din gæld til kommunen fra. Du vil i brevet også kunne se det beløb, du får udbetalt, og hvor meget Gældsstyrelsen har trukket fra i din udbetaling.

  Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte kommunen, fordi det er kommunen, der har truffet afgørelse om opkrævning og modregning af din gæld for daginstitution.

 • Børne- og ungeydelse

  Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år.

 • Børnetilskud

  Som mor eller far kan du måske få børnetilskud. Det kan fx være, hvis du er enlig forsørger, er under uddannelse eller får tvillinger. Læs mere om de forskellige typer børnetilskud:

 • Bidrag i børnefamilier

  Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden.

 • Hvis din situation ændrer sig

  Når du modtager familieydelser, og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme.

 • Vil du vide mere om familieydelser?

  Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af familieydelser. Har du spørgsmål om familieydelser, kan du finde svar på www.borger.dk/familieydelser (nyt vindue).

  Her kan du:

  • søge om familieydelser
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om familieydelser
  • få hjælp til at betjene dig selv på internettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.
Sidst opdateret: