Hvad gør du, når du bliver bekymret for et barn, og hvordan kan du få råd og hjælp?

Kender du et barn eller en ung, hvor du er i tvivl, om der er grund til at være bekymret?
Børn og unge med sociale vanskeligheder kan vise bekymrende adfærd som fx skolefravær, misbrug, kriminalitet, vold, spiseforstyrrelser, selvskadende eller seksualiserende adfærd.
For nogle børn er årsagen til vanskelighederne, at forældrene har svært ved at varetage forældreopgaven. Det kan f.eks. skyldes fysisk eller psykisk sygdom, misbrug, dårlig begavelse eller en krise i forbindelse med en skilsmisse.


Nedenfor kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på og hvordan du kan videregive din bekymring til kommunen. 

 • Hvornår er der grund til at være bekymret?

  Hvad skal jeg være opmærksom på?

  Hvis barnet/den unge ikke trives, vil du ofte (men ikke altid) opleve et eller flere af nedenstående tegn:

  • Barnet har en uforståelig eller pludselig ændret adfærd
  • Barnet virker uplejet
  • Barnet udviser ligegyldighed
  • Barnet virker indesluttet 
  • Barnet virker angst
  • Barnet virker meget ukoncentreret
  • Barnet virker opfarende eller aggressivt
  • Barnet virker ukritisk i sin kontakt med andre.
 • Giv kommunen besked om din mistanke

  Har du mistanke om, at et barn eller en ung har brug for hjælp, fordi det udsættes for omsorgsvigt eller overgreb af voldelig eller seksuel karakter, så har du som borger pligt til at underrette Vejle Kommunes Familieafdeling.

  Du kan fortælle kommunen om din bekymring ved at kontakte Familieafdelingen.
  Hvis du er usikker på, om du skal sende din bekymring/mistanke, er du også velkommen til at ringe og få råd og vejledning.
  Det er en alvorlig sag at underrette, og strafbart at give falske oplysninger. Det er derfor vigtigt, at du kun oplyser det, du har hørt, set eller oplevet.

  Klik på linket ovenfor: Giv Kommunen besked - for at læse mere og evt. sende din bekymring digitalt.

  24 timers frist:
  Familieafdelingen vurderer alle underretninger inden for 24 timer med fokus på, om der er behov for at iværksætte akut støtte. 

   

   

I Familieafdelingen arbejder vi Helhedsorienteret, hvilket betyder, at vi i vores sagsbehandling inddrager både det private og professionelle netværk.

Film om helhedsorienteret sagsbehandling
Sidst opdateret: