Når Familie- og Handicapafdeling modtager en underretning, bliver den vurderet inden for 24 timer i forhold til videre prioritering. Som underretter vil du modtage en kvittering  for, at Familie- og Handicapafdelingen har modtaget din underretning, og du vil blive indkaldt til møde indenfor 14 dage.

På mødet vil du, forældre, evt. barnet/den unge og en rådgiver fra Familie- og Handicapafdelingen deltage. Du vil som underretter blive bedt om at fremlægge din bekymring/underretning på mødet. Formålet er, at alle får samme fremlæggelse af bekymringen/underretningen, og der vil være mulighed for at få uddybet eller afklaret indholdet i underretningen. Efter gennemgangen af underretningen forlader du mødet, og forældrene og den unge/barnet fortsætter mødet med rådgiveren.

Du vil efterfølgende få en orientering om, hvorvidt underretningen gav anledning til, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, som afdækker behov for støtte, om der iværksættes en foranstaltning eller om sagen lukkes.

Det er vigtigt, at du som fagperson omkring barnet fortsætter omsorgsarbejdet med familien/barnet, efter at du har underrettet Familie- og Handicapafdelingen.

Sidst opdateret: