Få hjælp i hverdagen

Hvis du er forælder til et barn under 18 år med et betydeligt og varigt handicap, en kronisk eller varig lidelse eller en alvorlig sygdom, kan du få rådgivning, hjælp og støtte i Familie- og Handicapafdelingen.

Hvilken støtte kan I få?

Du har ret til at søge om at få dækket de nødvendige merudgifter, som barnets handicap eller sygdom medfører. Der er desuden forskellige muligheder for støtte, som du kan søge, så barnet i videst mulig omfang kan blive hjulpet. Målet er,  at I som familie skal kunne leve så normalt som mulig.

Hvis dit barn (0-18 år) har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan det være berettiget til at få bevilget et hjælpemiddel.

Handicapafdelingen yder støtte til hjælpemidler, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad

  • kan afhjælpe de varige følger af barnets nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i hjemmet

Ergoterapeuterne i Familie- og Handicapafdelingen behandler ansøgninger om udlånshjælpemidler, forbrugsgoder og informationsteknologiske hjælpemidler til børn i alderen 0-18 år. Myndighedsafdelingen behandler ansøgninger om synshjælpemidler, personlige hjælpemidler til både børn og voksne samt ansøgninger om tilskud til handicapbil.

Læs mere i vores pjece: Støttemuligheder for familier med børn med funktionsnedsættelse.

 

Støtte til udlånshjælpemidler

Du kan f.eks. søge om en kørestol, rollator eller toiletforhøjer.

Støtte til forbrugsgoder

Et forbrugsgode er et produkt, som er fremstillet med den almindelige befolkning som målgruppe. Forbrugsgoder kan købes i almindelig handel og er ikke produkter, der er fremstillet for at hjælpe børn med nedsat funktionsevne.

Støtte til personlige hjælpemidler

Her kan du søge om tilskud til personlige hjælpemidler til dit barn. Du kan for eksempel søge om skinner, urinvejs- og stomihjælpemidler, ortopædiske indlæg og sko, arm- og benproteser, diabetesmaterialer, bandager og støttekorsetter.

Støtte til IT-hjælpemidler

Her kan du søge om tilskud til IT-hjælpemidler til dit barn. Du kan for eksempel søge om talemaskiner, computere med særlig indretning, særlige kommunikationsprogrammer, skærmlæsere, skærm tastaturer, særlige betjeningsudstyr til computere - herunder specielle tastaturer, specielle mus og museerstatninger.

Støtte til synshjælpemidler

Her kan du søge om synshjælpemidler. Du kan for eksempel søge om optiske synshjælpemidler, optikunderstøttende hjælpemidler og øjenproteser, digitale afspillere, synsforstærkeranlæg eller lignende.

Støtte til øvrige synshjælpemidler

Du kan for eksempel søge om talende ure og specielle lygter.

Støtte til boligændring

Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til boligændringer, hvis ændringen af jeres bolig er nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for jeres barn.

 

Støtte til køb af handicap bil

Du kan søge om støtte til køb af handicap bil, hvis dit barn har et handicap.

Søg om dækning af merudgifter

Nødvendige merudgifter er de udgifter, du ikke ville have haft, hvis dit barn ikke havde en kronisk lidelse eller en langvarig sygdom.

 

Søg om tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap eller alvorlig sygdom, kan du være omfattet af muligheden for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

 

Hvis du vil klage

Du kan altid klage over kommunens afgørelser i sager om særlig støtte til børn og unge. Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

Sidst opdateret: 31. marts 2017