Læs om Corona - bl.a. om vaccinationer, coronapas og test. Nu også test på søndage i alle 4 centerbyer!


Læs mere om corona her / Information in English

Søg om støtte til boligændringer

Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til boligændringer, hvis ændringen af jeres bolig er nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for jeres barn. Eksempler på boligændringer: Fjerne  dørtrin, opsætte greb, hæve-sænke håndvask, hæve-sænke pusleplads, loftlift mm.

Du skal

 1. Bruge dit NemID
 2. Dit barns cpr. nr.
 3. Dit telefonnr.
 4. Din e-mailadresse

Sådan gør du

 1. Klik på "Søg om støtte til boligændringer"
 2. Log ind med NemID
 3. Udfyld felterne
 4. For at vi kan behandle din sag, skal du give samtykke til, at vi kan indhente oplysninger om dit barns funktionsnedsættelse hos lægen
 5. Send blanketten
 6. Afvent din kvittering på e-mail
Søg om støtte til boligændringer Kræver
 • Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem behandler min ansøgning? Ergoterapeuter i Familie- og Handicapafdelingen behandler ansøgninger om boligændringer.
 • Hvornår får jeg svar?

  Frist for svar på ansøgning om boligændringer:

  • 2 mdr. ved mindre ændringer; dørtrin, ramper og håndgreb
  • 4 mdr. ved mellemstore ændringer; flytning af døre og vægge
  • 1 år ved om- og tilbygning.
 • Hvem samarbejder vi med? Ved større boligændringer i form af om- og tilbygning samarbejder vi med arkitekt og bygningskonstruktør fra Teknik & Miljø.
 • Hvornår kan I ikke få støtte? Vi giver ikke støtte, hvis boligændringen har karakter af istandsættelse, vedligehold eller modernisering af jeres bolig.
 • Hvilket lovgrundlag bevilges boligændringer efter?

  Boligændringer bevilges efter Servicelovens § 116.

 • Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

  Skrevet af Social- og  Ældreministeriet
 • Ansøg om nødvendige boligændringer

  Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.

  Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig.

  Du kan ansøge om nødvendige boligændringer hos kommunen, som afgør, om du kan få boligændringer. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Ved ansøgning skal du anskueliggøre, hvordan de boligændringer, du søger om, kan kompensere for din nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Sidst opdateret: 05. april 2019