Du kan søge om tilskud til handicapbil, hvis du har et handicap. Husk at udfylde kørselsskemaet.

Du skal

 1. Bruge dit cpr. nr.
 2. Bruge dit NemID.
 3. Bruge din e-mailadresse og dit telefonnummer.
 4. Finde oplysninger om, hvor og hvornår du sidst er blevet behandlet for dit handicap.
 5. Evt. bruge en lægeerklæring i elektronisk format, du kan vedhæfte.

Sådan gør du

 1. Log ind med dit NemID.
 2. Skriv din e-mailadresse og dit telefonnummer.
 3. Skriv, hvor og hvornår du sidst er blevet behandlet for dit handicap.
 4. Giv dit samtykke til, at vi kan indhente oplysninger om dit handicap hos din læge.
 5. VIGTIGT: Udfyld kørselsskemaet.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvorfor er det vigtigt, at jeg udfylder kørselsskemaet?

  For at vi kan behandle din sag, skal du udfylde skemaet.

  Hvis du ikke udfylder kørselsskemaet, vil din sagsbehandling blive forsinket.

Transport for personer med handicap

Skrevet af borger.dk
 • Støtte og ansøgning om handicapbil

  Hvis du, dit barn eller plejebarn har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

 • Ansøg om parkeringskort for personer med handicap

  Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

  Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

  Ansøgning

  Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

  Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt. Læs mere og se priser på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

  Klage

  Du kan inden fire uger efter afgørelsen sende en klage til Danske Handicaporganisationer, som vurderer sagen og sender klagen videre til Rigspolitichefen. 

  EU-parkeringskort for personer med handicap

  Inden du rejser til andre lande i Europa, skal du undersøge reglerne for parkering.

 • Storebælt Handicap

  Du kan søge om at få rabat, når du skal køre over Storebæltsbroen. Det hedder Storebælt Handicap.

  Oven i den BroBizz-rabat, som alle kan få, kan du som borger med handicap få yderligere rabat.

  • Du skal først have en almindelig BroBizz-aftale.
  • Derefter søger du om en Storebælt Handicap-aftale hos Danske Handicaporganisationer.

  Se priser og søg hos Storebælt og Danske Handicaporganisationer.

 • Ledsagekort til kollektiv transport

  Hvis du er bevægelseshæmmet eller har et psykisk handicap kan du søge om et ledsagekort til kollektiv transport med tog, metro og busser. Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet.

  Det er Brugerservice hos Danske Handicaporganisationer, som administrerer ordningen, og det er der, du kan få svar på dine spørgsmål, se pris og kan søge om kortet. Kortet er gyldigt i tre år. Du skal selv søge igen, når kortet skal fornyes, men hvis du har en varig funktionsnedsættelse, behøver du ikke sende ny lægelig dokumentation.

 • Kørestole, elscootere og trehjulede knallerter

  Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært eller umuligt for dig at færdes, kan du søge om at låne en kørestol, en eldreven kørestol, en trehjulet knallert eller lignende hos kommunen. Du kan naturligvis også selv købe dit transportmiddel hos en forhandler.

  Kørekort ikke nødvendigt

  Som almindelig kørestolsbruger betragtes du i færdselsloven som gående. Elscootere, elcykler og elkørestole betragtes som cykler. Du behøver ikke et kørekort, hvis du kører under 30 km/t.

  • Hvis du kører under 6 km/t, betragtes du som fodgænger og må køre på fortovet.
  • Hvis du kører over 6 km/t, betragtes du som cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen. Husk lys, når det er mørkt, diset eller tåget.

  På borger.dk kan du læse mere om at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Sidst opdateret: