Du kan f.eks. søge om tilskud til øjenproteser, talende ure, IT hjælpemidler, digitale afspillere, synsforstærkeranlæg mv.

Du skal

 1. Bruge dit cpr. nr.
 2. Bruge dit MitID.
 3. Bruge din e-mailadresse og dit telefonnummer.
 4. Finde oplysninger om, hvor og hvornår du sidst er blevet behandlet for din øjensygdom.
 5. Evt. bruge en lægeerklæring i elektronisk format, som du kan vedhæfte.

Sådan gør du

 1. Log ind med dit MitID.
 2. Skriv din e-mailadresse og dit telefonnummer.
 3. Skriv, hvilket hjælpemiddel du ønsker at søge.
 4. Beskriv dine helbredsforhold, og hvorfor du søger hjælpemidlet.
 5. Skriv, hvor og hvornår du sidst er blevet behandlet for din øjensygdom.
 6. Giv os dit samtykke, så vi kan hente de nødvendige oplysninger hos din læge.

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Skrevet af Social-, Bolig- og  Ældreministeriet
 • Hvem kan søge om hjælpemidler?

  Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

  Der findes mere end 60.000 forskellige typer hjælpemidler. Det kan fx være en rollator, en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler m.m.

  Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv.

  Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

  Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

  Helbredstillæg for pensionister

  Pensionister har mulighed for at søge kommunen om almindeligt eller udvidet helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling.

  Det er din økonomi, som afgør, om du kan få tilskud.

 • Ansøg om briller, kontaktlinser og lignende

  Lægelige grunde for hjælp til briller og kontaktlinser
  1. uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear mv.
  2. defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation
  3. løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)
  4. smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår
  5. stærkt skæmmende øjenlidelser
  6. sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion
  7. sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde eller brydende medier
  8. ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser
  9. børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret
  10. afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret
  11. myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder
  12. hængende øjenlåg (ptose)
  13. hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år
  14. andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret

  Disse lægelige grunde er en forudsætning for at søge om tilskud fra kommunen.

  Nogle folkepensionister og førtidspensionister har mulighed for at søge udvidet helbredstillæg. I særlige tilfælde kan du som borger søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis du står i en vanskelig situation.

  Har du behov for briller, kontaktlinser eller øjenproteser, kan du søge hos kommunen, hvis du opfylder en af de nævnte forudsætninger.

  De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

 • Fritvalgsordning

  ​Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere.

  Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

  Eksempel:

  Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

  • hos kommunen
  • hos lægen
  • på hospitalets forskellige afdelinger.

  Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Sidst opdateret: