Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Få råd og vejledning

Vi har i Familie & Forebyggelse mange forskellige rådgivningstilbud, læs mere på denne side.

Hos Tværfagligt Center for Børn og Unge tilbydes følgende tiltag i De Åbne Rådgivninger:

  • Åben rådgivning
  • Ungekontakten
  • Between
  • Tidlig hjælp
  • Sorggrupper
  • Parrådgivningen
  • Forældrerådgivning - når vejene skilles
  • Åben konsultation hos fysio- og ergoterapeuterne
  • Legeteket
  • Cool Kids/Chilled (grupper for børn og unge med angst)

Læs meget mere om hvert enkelt tilbud her.

Familie- og Handicapafdelingen.

Som forælder kan I kontakte Familie- og Handicapafdelingen pr. telefon for at få råd og vejledning.

Ønsker du at booke en tid til råd & vejledning - kontakt da Familie- og Handicapafdelingen på telefon 76 81 51 16.

Det er hos os, at I kan søge om forskellige former for støtte til jeres barn og til jeres familie.

Læs mere i vores pjece: Det skal du vide om Familie - og Handicapafdelingen.

 

Hvad er en børnesag og en børnefaglig undersøgelse

Forløbet i en børnesag
En børnesag begynder ved, at barnet, den unge eller forældrene selv henvender sig i Familie- og Handicapafdelingen for at få hjælp, eller ved at Familie- og Handicapafdelingen modtager en underretning fra en anden person om, at barnet eller den unge måske har brug for særlig social støtte.

Underretterne kan enten være en privat person eller en offentligt ansat, som gennem sit arbejde er i kontakt med barnet, den unge eller familien.

Vurderingen af underretningen eller henvendelsen kan munde ud i, at der træffes afgørelse om at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, at der iværksættes et forebyggende tilbud, at der ydes råd og vejledning eller at sagen lukkes.

Her kan du læse mere om underretningsmøde i Familie- og Handicapafdelingen.

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

Familie- og Handicapafdelingen udarbejder en børnefaglig undersøgelse, når vi vurderer, at et barn/en ung har brug for særlig støtte.

Læs mere i vores pjece: Børnefaglig undersøgelse.

Hvordan klager jeg over en afgørelse fra Familie- og Handicapafdelingen?

Du kan klage over kommunens afgørelser i sager om særlig støtte til børn og unge efter Servicelovens kapitel 11.

 

Du har ret til at få afgørelsen på skrift, og til at få en begrundelse for afgørelsen. Du skal også have at vide, hvor du kan klage over afgørelsen.

 

Fristen for at klage er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

 

I Familie- og Handicapafdelingen arbejder vi Helhedsorienteret, hvilket betyder, at vi i vores sagsbehandling inddrager både det private og professionelle netværk.

Film om helhedsorienteret sagsbehandling
Sidst opdateret: 10. december 2020