Familieplejen

Familieplejen arbejder med at styrke kvaliteten i opgaven med at anbringe udsatte børn og unge.

Hos Familieplejen beskæftiger vi os med at finde og matche aflastnings-, pleje- og netværksfamilier, der passer til det enkelte barn.

Vi tilknytter en familieplejekonsulent til hver plejefamilie. Familieplejekonsulenten yder vejledning/supervision i familien.

Alle familier tilbydes relevante kurser ligesom familieplejen tilbyder Café formiddage med forskellige temaer, supervisionsgrupper og netværksgrupper til netværksfamilier.

Familieplejen
 • Netværksplejefamilier

  Vilkår for netværksplejefamlier

   

  Hos en netværksplejefamilie anbringes barnet hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk.
  Dét som kendetegner netværksplejefamilien er altså, at der allerede er en nær relation mellem barnet og netværksplejefamilien. Denne relation spiller en afgørende rolle for godkendelsen af netværksplejefamilien. Fordi netværksplejefamilien er båret af slægtskab eller nære relationer betragtes netværkspleje ikke som et professionelt lønnet arbejde.

  Netværksplejefamilier modtager således alene et beløb til dækning af udgifter forbundet med plejebarnets forsørgelse og daglige fornødenheder.

  Overvejer I at blive netværkspleje­ eller aflastningsfamilie?

  Ved at være netværkspleje- eller aflastningsfamilie kan I gøre noget værdifuldt for et barn, som I kender og samtidig hjælpe barnets forældre.

  Inden I beslutter jer, er der nogle overvejelser, som hele familien bør gøre sig:

  Det er vigtigt at I:
  •Har en god relation til barnet
  •Kan give barnet stabile og trygge rammer og
  •støtte barnets udvikling
  •Kan samarbejde med barnets forældre og øvrige
  •familie
  •Kan samarbejde med de offentlige myndigheder
  •Har et godt helbred
  •Har en ren straffeattest
  •Har et værelse til rådighed til barnet
  •Har plads, tid og overskud

 • Økonomi

  Økonomien som netværksplejefamilie

  Som netværksplejefamilier kan I få dækket de ekstra omkostninger, I har, i forbindelse med, at I har et ekstra barn, der opholder sig hos jer. Det skal være ”udgiftsneutralt” at være netværksplejefamilie.

  Tanken bag denne lovbestemmelse er, at barnet ved, at det ikke er en økonomisk belastning for familien, men også at familien ikke har påtaget sig opgaven for at tjene penge.
  Familien skal kunne fortsætte sin livsførelse, som den har set ud inden anbringelsen, og barnet skal kunne deltage i familielivet på lige fod med familiens øvrige medlemmer.
 • Kurser for plejefamilier

  Café-formiddage i  2017:

  Kommende arrangementer for plejefamilier:

  Alle café-formiddage er fra kl. 9.30-11.30 og foregår i Familieplejen på Vestbygården, Nyboesgade 35B, 7100 Vejle 

  Tilmelding til café-formiddagene foregår ved at sende en mail til Familieplejen.

  Onsdag den 22. februar 2017: "Hvordan er det at være biologisk barn i en plejefamilie?" Tilmelding

  Onsdag den 29. marts 2017: "Diagnoser i et dynamisk perspektiv" Tilmelding

  Onsdag den 26. april 2017: "Samarbejde med forvaltningen i relation til lovgivningen på området" Tilmelding

  Onsdag den 31. maj 2017: "Vederlagsvurdering; hvordan fastsætter Vejle Kommune vederlag?" Tilmelding

  Onsdag den 30. august 2017: "Hvordan er det at være plejebarn?" Vi får besøg af en ung, som har boet i plejefamilie. Tilmelding

  Onsdag den 27. september 2017: "Børn med adfærd af seksuel grænseoverskridende karakter" Tilmelding

  Onsdag den 25. oktober 2017: "Samarbejde med forvaltningen i relation til lovningen på området" Tilmelding

  Onsdag den 29. november 2017: "Hvordan håndteres tavshedspligten i en plejefamilie" Tilmelding.

  Læs mere i kursuskataloget nedenfor.

 • Familieplejen søger aflastningsfamilier - se mere her

  Familieplejen i Vejle Kommune søger aflastningsfamilier 
   
  Vil I gøre en forskel for et barn? 
   
  Det er både givende og krævende at være aflastningsfamilie. Det kræver tålmodighed, rummelighed og overskud samtidig med, at jeres familie får meget igen og oplever glæden ved at få en stor betydning i et barns liv.  Vi søger aflastningsfamilier til børn i alderen 1- 12 år. Børnene har meget forskelligartet baggrund, og behov for ekstra opmærksomhed og omsorg.  Børnene har brug for en ekstra familie, hvor de føler sig velkomne, og hvor de voksne har tid og overskud til at være sammen med dem.  I de fleste tilfælde er der tale om aflastning hver 2., 3. eller 4. weekend. I skal samarbejde med børnenes forældre og Vejle Kommune.  I vil modtage vejledning og kursustilbud fra Familieplejen. 
   
  For at blive aflastningsfamilie, skal I godkendes af Socialtilsynet. 
   
  Er I blevet interesseret i at høre mere om at være aflastningsfamilie, så kontakt os. 
   
  Henvendelse til:

  Familieplejekonsulent Jens Robl på tlf. 2936 2988

  eller

  Afdelingsleder Heidi Dinesen på tlf. 2043 0419 

   

Sidst opdateret: 31. marts 2017