Her kan du se hvordan samarbejdet foregår i Børne- og Ungeforvaltningen mellem Sundhedsplejen, Dagtilbud, Familieafdelingen samt Tværfagligt Center for Børn og Unge, når der fødes et barn med handicap.

Tværfagligt samarbejde omkring børn med handicap 0-6 år.

Sundhedsplejen:
Sundhedsplejersken besøger hjemmet den første uge og følger barnets vækst og udvikling.
Tilflyttere til Vejle Kommune den periode hvor sundhedsplejersken kommer i hjemmet følger samme procedure.

Sundhedsplejen orienterer pladsanvisningen/dagtilbud ved behov.

Dagtilbud:

 • Pædagogisk konsulent for inklusion og specialpædagogik
 • Inkluderende pasning i almentilbud
 • Visitation til specialtilbud (solen, minigrupper, dobbelt dagpleje, særligt tilrettelagt tilbud)

Sundhedsplejen giver Tværfagligt Center for Børn og Unge besked om, at et barn med handicap er født.

Tværfagligt Center for Børn og Unge:

 • Småbørnskonsulent for børn med handicap
 • Udviklingsbeskrivelser
 • Pædagogisk psykologisk vurdering
 • Henvise til visitation
 • Råd og vejledning til familier
 • Faglig sparring til dagtilbud

Sundhedsplejen giver også besked til Familieafdelingen om, at et barn med handicap er født.

Familieafdelingen:

 • Rådgiver og ergoterapeuter
 • Råd og vejledning til familien
 • Kompenserende ydelser
 • Børnefaglig undersøgelse
 • Foranstaltninger
 • Hjælpemidler
 • Boligændringer

Obs ved børn der senere får et handicap eller flytter til Vejle Kommune, når det er ældre end 10 mdr.
Her er det den medarbejder, som først har kontakt med familien, der har ansvaret for at kontakte de andre relevante.

Sidst opdateret: