Har du et bevægelseshandicap, og er du mellem 0 og 18 år? Så tilbyder Vejle Kommunes Børne- og Ungetræningscenter specialiseret fysioterapi og ergoterapi

Specialisteret fysioterapi og ergoterapi på Hældagerskolen
Træning på Hældagerskolen
Specialisteret fysioterapi og ergoterapi på Hældagerskolen
Specialisteret fysioterapi og ergoterapi på Hældagerskolen
Specialisteret fysioterapi og ergoterapi på Hældagerskolen
Specialisteret fysioterapi og ergoterapi på Hældagerskolen

Centeret tilbyder

  • Vederlagsfri (gratis) fysioterapi til børn og unge under 18 år.
  • Vedligeholdelsestræning i centeret og ude af huset.
  • Genoptræning i forbindelse med operative indgreb samt botoxbehandling, hvis barnet har tilknytning til Vejle Børne- og Ungetræningscenter.

Desuden optager Vejle Børne- og Ungetræningscenter elever, der har specifikke indlæringsvanskeligheder i forbindelse med deres bevægelseshandicap.

I øjeblikket får 39 børn og unge i alderen 6-17 år undervisning i Centeret, der er en del af Hælderagerskolen med 750 elever.

Træningen tager udgangspunkt i...

  • Det enkelte barns behov.
  • Leg og bevægelse, hvor børnene træner relevante færdigheder.
  • Samarbejde og dialog med de voksne i barnets liv, fx forældre, pædagoger og lærere.

Målet er, at dit barn…

  • Bliver så selvhjulpent som muligt i sin egen hverdag. 
  • Er et glad og selvstændigt barn, der kan deltage i flere aktiviteter sammen med andre børn.

Personale

Der er ansat tre ergoterapeuter, fire fysioterapeuter, en ledende fysioterapeut og tre pædagogmedhjælpere. 

Terapeuterne samarbejder med specialister inden for området og indgår i det tværfaglige team om skolens elever.

 

Interesseret?

Læs,  hvordan du kan søge om træning til dit barn.

 

Sidst opdateret: