Målgruppen

Hovedsageligt børn og unge med handicaps eller kroniske sygdomme, der ikke kan få vederlagsfri fysioterapi. Det er ofte børn, der har brug for ergoterapi for at vedligeholde færdigheder.


Formål

At barnet ikke bliver fysisk eller psykisk dårligere.

 

Kan mit barn få vedligeholdende træning?

Kontakt dit barns dagtilbud eller skole. De henvender sig til Tværfagligt Center for Børn og Unge, der vurderer, om dit barn kan indstilles til visitation. 

 

Forløb

Træningen tager udgangspunkt i dit barns behov. En fysioterapeut eller ergoterapeut vurderer løbende, om træningen har en effekt.

 

Varighed

Træningen varer som udgangspunkt tre måneder.

 

Sted?

Så vidt muligt i dit barns nærmiljø. Har dit barn særlige behov, foregår træningen på Hældagerskolens Børnetræningscenter. Læs mere om Hældagerskolens træning.

 

Loven bag

Serviceloven § 86.2 om vedligeholdende træning og rådgivning om motorisk træning.

 

Sidst opdateret: