Nogle boligforeninger tilbyder, at du kan komme foran i køen hvis du er i gang med en længere videregående uddannelse eller en børnefamilie. Se hvilke kriterier der gælder for hvilke boligforeninger.

Boligorganisationer og afdelinger

 • AAB Vejle, afdeling 29 - Finlandsparken

  Overordenede kriterier for at kunne søge om fleksibel udlejning:

  • Personer i arbejde
  • Personer under videregående uddannelse.

   

  Kontakt boligorganisationen for mere information.

  AAB Vejle
  Mindegade 17A
  7100 Vejle

  Tlf. 75827700, e-mail: post@aabvejle.dk

   

 • AAB Vejle, afdeling 41 og 42 – Løget By

  Overordnede kriterier for at kunne søge om fleksibel udlejning:

  • Personer i arbejde
  • Personer under videregående uddannelse

  Kontakt boligorganisationen for mere information.

  AAB Vejle
  Mindegade 17A
  7100 Vejle   

  Tlf. 75827700, e-mail: post@aabvejle.dk

   

 • AAB Vejle, afdeling 46, Kongskær

  Overordnede kriterier for at kunne søge om fleksibel udlejning:

  • Seniorer (55 år eller ældre)

  Kontakt boligorganisationen for mere information.

  AAB Vejle
  Mindegade 17A
  7100 Vejle
  Tlf. 75827700
  e-mail: post@aabvejle.dk

  Eller: Anni Agerbæk
  Tlf. 28550945

 • AAB Vejle, afdeling 51 - Højen

  Overordenede kriterier for at kunne søge om fleksibel udlejning:

  • Beboere der på ansøgningstidspunktet er bosat i Højen Sogn
  • Seniorer (50 år eller ældre.

   

  Kontakt boligorganisationen for mere information.

  AAB Vejle
  Mindegade 17A
  7100 Vejle

  Tlf. 75827700, e-mail: post@aabvejle.dk

 • AAB Vejle, afd. 1, 8, 12, 15 og 44 – Vestbyen

  Overordnede kriterier for at kunne søge om fleksibel udlejning:

  - Personer i arbejde

  - Personer under videregående uddannelse

   

  Kontakt boligorganisationen for mere information.

  AAB Vejle

  Mindegade 17A

  7100 Vejle

   

  Tlf. 75827700, e-mail: post@aabvejle.dk

 • Lejerbo, afdeling 533-0 – Andkær

  Overordnede kriterier for at kunne søge om fleksibel udlejning:

  • Børnefamilier har fortrinsret til lejemålene (4 værelses lejemål)

  Kontakt boligorganisationen for mere information.

  Lejerbo
  Servicecenter Vejle
  Vesterbrogade 15A
  7100 Vejle

  Tlf. 75830805, e-mail: afdeling.084-0@net.lejerbo.dk

  eller tlf. 70121310, e-mail:kolding@lejerbo.dk

 • Lejerbo, afdeling 645-0 – Kløverbo

  Overordnede kriterier for at kunne søge om fleksibel udlejning:

  • Bofællesskab for folk over 50 år uden hjemmeboende børn

  Kontakt boligorganisationen for mere information.

  Lejerbo
  Servicecenter Vejle
  Vesterbrogade 15A
  7100 Vejle

  Tlf. 75830805, e-mail: afdeling.084-0@net.lejerbo.dk

  eller tlf. 70121310, e-mail:kolding@lejerbo.dk

 • ØsterBO, afdeling 18 - Moldeparken

  Overordnede kriterier for at kunne søge om fleksibel udlejning:

  • Personer i arbejde
  • Personer under videregående uddannelse.

  Kontakt boligorganisationen for mere information.

  ØsterBO
  Treschowsgade 4
  7100 Vejle

  Tlf. 79432500, e-mail: kundecenter@osterbo.dk

Baggrund for fleksibel udlejning

 • I udvalgte boligområder i Vejle Kommune er der bl.a. anvendt fleksibel udlejning for at styrke beboersammensætningen i områderne. Fleksibel udlejning giver visse borgere fortrinsret til lejeboliger i udvalgte boligområder.

  Kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå en aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen, jf. § 60 i almenboligloven. Aftalen bliver taget op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

  Fleksibel udlejning er et redskab, som giver visse boligsøgende fortrinsret til boliger i de almene boligafdelinger, der har en udlejningsaftale. På den måde supplerer udlejningsaftalerne de sociale og fysiske indsatser i udsatte boligområder, som ofte arbejder med at øge uddannelses- og beskæftigelsesgraden, styrke civilsamfundet og gøre områderne mere attraktive.

  Udlejningsredskabet anvendes også til at sikre ældres adgang til den almene boligsektor ved at give boligsøgende på 55 år og derover fortrinsret til visse boliger.

  I 2019 udarbejdede Teknik og Miljø i samarbejde med de almene boligorganisationer en ”Rammeaftale for udlejningsredskaber i Vejle by”. Formålet med aftalen er at skabe rammerne for blandede boligområder med en alsidig beboersammensætning og dernæst styrke allerede udfordrede boligområder, så de bliver attraktive dele af Vejle Kommune med en styrket social sammenhængskraft.

  Rammeaftalen vedrører udlejningen af almene boliger i perioden 2018-2023, hvorefter aftalen evalueres og evt. genforhandles.

  Her kan du se, hvilke boligorganisationer og afdelinger der benytter sig af fleksibel udlejning og de overordnede kriterier, der benyttes i de enkelte afdelinger.

Sidst opdateret: