Vi skal føre tilsyn med boligselskaberne, herunder afholde styringsdialogmøder, godkende regnskaber og godkende øvrige beslutninger af økonomisk betydning.

Referater fra styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer og administrationsselskaber finder du under referater. Vi skal føre tilsyn med de almene boligorganisationer og administrationsselskaber, herunder afholde styringsdialogmøder, godkende regnskaber og godkende øvrige beslutninger af økonomisk betydning.

En del af vores tilsyn med boligorganisationerne foregår via styringsdialogmøder. Der afholdes et årligt styringsdialogmøde med hver af boligorganisationerne. Inden mødet indsender boligorganisationen en dokumentationspakke til brug for styringsdialogen. Dokumentationspakken indsendes på https://almenstyringsdialog.dk

Efter mødet udarbejder vi et referat, som vi offentliggør her. 

Referater

Sidst opdateret: