Hvis du ejer din bolig eller anden fast ejendom, skal du betale grundskyld til den kommune, ejendommen ligger i. Grundskyld kaldes også ejendomsskat.

I slutningen af november får du en ejendomsskattebillet, som viser, hvad du skal betale i grundskyld til Vejle Kommune.

Den viser også, hvad prisen er på renovation, skorstensfejning, rottebekæmpelse, tømning af bundfældningstanke og afgifter for vand/spildevand. 

Ofte stillede spørgsmål om grundskyld (ejendomsskat)

 • Hvad er grundskyld?

  Grundskyld er en skat, du skal betale til kommunen af den jord du ejer (din ejendom).

  Det gælder også, selvom der ikke er nogen bygninger på ejendommen. 

  Grundskylden beregnes på baggrund af ejendommens grundværdi, som Vurderingsstyrelsen fastsætter. 

  Du kan se grundværdien på den offentlige ejendomsvurdering, som udsendes af Vurderingsstyrelsen.

 • Hvorfor stiger min grundskyld?

  Der kan være forskellige årsager til,  at din grundskyld stiger.

  Det kan f.eks. være, at du før har fået fradrag for forbedringer, som nu er bortfaldet.

  Det kan også være, at det er blevet besluttet politisk.

 • Kan kommunen låne mig penge til at betale min grundskyld?

  Du kan søge kommunen om et lån til at betale grundskyld.

  Søg om lån til betaling af grundskyld (ejendomsskat) her

 • Hvor finder jeg min ejendomsskattebillet?

 • Hvorfor får jeg ikke noget indbetalingskort?

  Det vil typisk være fordi, du har meldt betaling af grundskyld til Betalingsservice. 

  Så betales den automatisk, uden at du får et indbetalingskort.

  Hvis du derimod har valgt at få et elektronisk indbetalingskort via din netbank, skal du selv huske at gå ind og godkende det. 

 • Hvorfor kan jeg ikke åbne min ejendomsskattebillet?

  Man skal bruge et program, der kan åbne såkaldte "PDF-filer" for at se ejendomsskattebilletten på en computer.

  Så hvis ikke du kan se den, kan det være fordi, du mangler sådan et program.

  Du kan evt. hente det gratis program "Adobe Acrobat Reader" her.

 • Hvornår får jeg min ejendomsskattebillet?

  Vi sender den ud i slutningen af november hvert år. 

  Du skal betale grundskylden i to rater med frist hhv. - 1. januar og 1. juli.

  Hvis du ikke har meldt det til Betalingsservice, sender vi dig et indbetalingskort ca. 14 dage inden.

 • Hvor kan jeg se, hvad afgifterne er på vand og renovation?

  Vi sender detaljerne for afgifter på både vand og renovation til din e-boks.

 • Hvad hvis jeg har købt eller solgt en ejendom?

  Når Tinglysningen fortæller os om et ejerskifte, sender vi en ejendomsskattebillet til den nye ejer.

  I skal selv sørge for at fordele evt. udgifter mellem køber og sælger.

  Det er normalt noget, jeres ejendomsmægler eller advokat kan ordne.  

 • Hvem skal jeg kontakte med spørgsmål?

  På side 2 af ejendomsskattebilletten, kan du se hvem du skal kontakte, med spørgsmål om: 

  -vurdering
  -renovation
  -statsafgifter
  -tømningsordning
  -opkrævning

  Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os i Ejendomsskat.

 • Hvad er den midlertidige indefrysning af grundskyld 2018-23?

  Folketinget har besluttet,  at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

  Fra 2. halvår 2021 har du mulighed for at vælge ordningen fra. 

  Bemærk! Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det. 

  Hvis du ønsker at betale din allerede indefrosne grundskyld og fremtidige grundskyldsstigninger fra 2021-2023, kan du gøre det fra 1. maj 2021 via dette link til borger.dk

  Du kan læse mere om boligskatten frem mod 2024 her.

   

 • Hvad er satsen for grundskyldspromillen?

Sidst opdateret: