Du kan søge om lån til beboerindskud ved Vejle Kommune, når du flytter i en almen bolig. Hvis du opfylder betingelserne, kan du få lån til lejlighed eller enkeltværelse.

Beboerindskudslån er kendetegnet ved, at:

 • der er tale om et lejemål i en almen boligforening
 • der kan søges til lejligheder og enkeltværelser
 • din indkomst skal ligge under en bestemt grænse

Du kan søge beboerindskud med dit NemID.

Har du ikke MitID/NemID, kan du kontakte Borgerservice.

Det kan tage op til 2 uger inden du får svar på din ansøgning om lån til beboerindskud. 

Bemærk, at Vejle Kommune er dataansvarlig for de data, vi har modtaget om dig, og vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Læs mere om reglerne, dine rettigheder, dine klagemuligheder mm. her.

Mere om lån til beboerindskud

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Kan jeg få lån til beboerindskud?

  Du kan søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig. Det er et krav, at boligen er opført og taget i brug efter den 1. april 1964.

  Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

  Kommunen skal som hovedregel yde lån – såkaldt ’pligtlån’ – hvis din husstands indkomst ligger under en bestemt grænse:

  • Hvis du flytter i en lejlighed: Din husstands samlede indkomst ved indflytning må ikke overstige 277.956 kr. (2024) om året. Hvis der er børn i din husstand, forhøjes dette beløb med 48.700 kr. (2024) for hvert barn til og med 4 børn.
  • Hvis du flytter i et enkeltværelse: Din husstands samlede indkomst ved indflytningen må ikke overstige 188.294 kr. (2024) om året. Hvis der er børn i din husstand, forhøjes dette beløb med 48.700 kr. (2024) for hvert barn til og med 4 børn.

  Ud over almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og handicappede. Der er endvidere en række særlige regler for bl.a. flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger, der bor i en fælles lejlighed. Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud.

  Flytter du til en anden kommune, kan du søge beboerindskudslån i din nye kommune.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud

 • Hvor meget kan jeg få i lån til beboerindskud?

  Lånet er til hele beboerindskuddet.

 • Hvem kan forvente at få afslag på sin ansøgning om lån?

  Kommunen kan give afslag på din ansøgning om lån til beboerindskud, selvom din husstands indkomst ligger under grænsen. Det kan ske i forskellige tilfælde:

  • Efter kommunens samlede vurdering har du ikke behov for lånet. Dette vil typisk være tilfældet, hvis du har tilstrækkelig formue til at betale indskuddet, eller hvis din indtægt kun rent midlertidigt ligger under indkomstgrænsen. Et andet eksempel er, hvis du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde.
  • Lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst.
  • Du har ikke afviklet gæld på et tidligere beboerindskudslån. Der er dog særlige tilfælde, hvor du alligevel ikke skal have afslag, selv om du ikke har afviklet gælden. Kommunen har således som udgangspunkt pligt til at yde et nyt beboerindskudslån, selv om du ikke har afviklet gæld fra tidligere beboerindskudslån, hvis du er blevet sat ud af boligen på grund af betalingsmisligholdelse, eller hvis du er truet af udsættelse, og din udlejer har indgivet anmodning til fogedretten.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om afslag på ansøgning om lån.

 • Hvordan skal jeg betale lånet tilbage?

  Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligorganisationen.

  Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første 5 år af låneperioden.

  Når de første 5 år er gået, begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode. Renten er på nuværende tidspunkt 4,5 procent af den til enhver tid værende restgæld. Tilbagebetalingsperioden afhænger af, hvilken type bolig du bor i:

  • Hvis du bor i lejlighed, skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år.
  • Hvis du bor i et enkeltværelse, skal du tilbagebetale lånet i løbet 5 år.

  Når du flytter fra din bolig, skal boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen, som herefter afregner beboerindskudslånet med dig.

  Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om tilbagebetaling af lån til beboerindskud.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra de har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Vil du søge boligstøtte?

Det er ikke kommunen, der behandler ansøgninger om boligstøtte, men derimod Udbetaling Danmark. Derfor er det også Udbetaling Danmark, du skal kontakte med spørgsmål om boligstøtte.  

Sidst opdateret: