Hvis du bor i Bredballe, kan du give tilsagn til, om du ønsker fjernvarme i dit område og følge med i, hvor mange der har tilsluttet sig.

TREFOR Varme tilbyder boligejerne i Bybæk-området til Strandvejen at konvertere til fjernvarme.  Alle ejere af bygninger i området er eller vil blive blevet kontaktet direkte af Vejle Kommune og TREFOR Varme om tilbuddet via e-boks.

Har du ikke givet tilsagn endnu, men ønsker at komme med i fjernvarmeudrulningen i dit kvarter, kan du kontakte Trefor direkte. Se https://www.trefor.dk/varme/installation-af-fjernvarme/ for kontaktoplysninger, priser og meget mere.

OBS! TREFOR Varme sender kontrakter ud til alle, der har givet tilsagn, i begyndelsen af 2023. 

Giv dit tilsagn

Fjernvarme er en stor og fælles investering. Derfor kræves der bred og aktiv opbakning i lokalområdet til fjernvarmen, før økonomien er sikret i projektet og fjernvarmeselskabet kan gå videre med projektet. Se kortet med det præcise projektområde.

Vi støtter op om fjernvarme som den grønneste opvarmningskilde – læs vores 3 grunde til, hvorfor du bør overveje at skifte til fjernvarme. 

Jeg har sagt ja tak - hvad sker der så?

Vi har hen over foråret og sommeren indhentet tilsagn til at tilslutte fjernvarme i området, og vi har passeret den ønskede grænse på 40 pct. tilslutning.

TREFOR Varme kontakter alle, der har givet tilsagn, med en bindende kontrakt.

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes at påbegynde 2. kvartal 2023.

Kort over projektområdet

Kortets startudsnit er centreret på det aktuelle område. Du kan søge din adresse frem i søgefeltet. 

Sidst opdateret: