Hvis du bor i dette område i Bredballe, skal du kontakte TRE-FOR Varme, hvis du ønsker fjernvarme.

TRE-FOR Varme tilbyder boligejerne i Bybæk-området til Strandvejen at konvertere til fjernvarme.  Alle ejere af bygninger i området er eller vil blive blevet kontaktet direkte af Vejle Kommune og TRE-FOR Varme om tilbuddet via e-boks.

Har du ikke givet tilsagn endnu, men ønsker at komme med i fjernvarmeudrulningen i dit kvarter, kan du kontakte TRE-FOR Varme direkte. Se https://www.trefor.dk/varme/installation-af-fjernvarme/ for kontaktoplysninger, priser og meget mere.

OBS! TRE-FOR Varme sender kontrakter ud til alle, der har givet tilsagn, i begyndelsen af 2023. 

Fjernvarme er en stor og fælles investering. Derfor kræves der bred og aktiv opbakning i lokalområdet til fjernvarmen, før økonomien er sikret i projektet og fjernvarmeselskabet kan gå videre med projektet. Se kortet med det præcise projektområde.

Vi støtter op om fjernvarme som den grønneste opvarmningskilde – læs vores 3 grunde til, hvorfor du bør overveje at skifte til fjernvarme. 

Jeg har sagt ja tak - hvad sker der så?

Vi har hen over foråret og sommeren indhentet tilsagn til at tilslutte fjernvarme i området, og vi har passeret den ønskede grænse på 40 pct. tilslutning.

TRE-FOR Varme kontakter alle, der har givet tilsagn, med en bindende kontrakt.

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes at påbegynde 4. kvartal 2023.

Kort over projektområdet

Kortets startudsnit er centreret på det aktuelle område. Du kan søge din adresse frem i søgefeltet. 

Sidst opdateret: