Åbner for tilsagn tidligst januar 2023

TREFOR Varme vil tilbyde boligejerne i Bredballe Syd at konvertere til fjernvarme.  Alle ejere af bygninger i området vil blive kontaktet direkte af Vejle Kommune og TREFOR Varme om tilbuddet via e-boks.

Projektet kan kun realiseres, hvis 50 % af boligejerne i området siger ja tak til at slutte sig til. 

Fjernvarme er en stor og fælles investering. Derfor kræves der bred og aktiv opbakning i lokalområdet til fjernvarmen, før økonomien er sikret i projektet og fjernvarmeselskabet kan gå videre med projektet. Se kortet med det præcise projektområde.

Vi støtter op om fjernvarme som den grønneste opvarmningskilde – læs vores 3 grunde til, hvorfor du bør overveje at skifte til fjernvarme. 

Det er Trefor Varme, der i dette områder tilbyder at skifte opvarmningsform til fjernvarme. Læs mere om TREFOR Varmes konkrete tilbud og priser her.

Jeg har sagt ja tak - hvad sker der så?

Indsamlingen af tilsagn er ikke begyndt endnu. Alle boligejere får brev i e-boks, når indsamling påbegyndes. Er der 50 % (eller flere) af boligejerne der tilslutter sig, vil TREFOR Varme kontakte dig med en bindende kontrakt.

Tidsplan

Hvis projektet realiseres forventes det at anlægsarbejdet kan påbegyndes 4. kvartal 2023.

Kort over projektområdet

Kortets startudsnit er centreret på det aktuelle område. Du kan søge din adresse frem i søgefeltet.

Sidst opdateret: