Hvis du bor i Bredballe, kan du give tilsagn til, om du ønsker fjernvarme i dit område og følge med i, hvor mange der har tilsluttet sig.

TREFOR Varme tilbyder boligejerne i Bredballe syd at konvertere til fjernvarme. Alle ejere af bygninger i området er eller vil blive blevet kontaktet direkte af Vejle Kommune og TREFOR Varme om tilbuddet via e-Boks.

Ønsker du fjernvarme i din bolig, kan du give tilsagn til, at TREFOR må kontakte dig med et konkret tilbud om at konvertere til fjernvarme. Vi gennemfører projektet, da det har opnået 40  positive tilsagn fra boligejerne i området. TREFOR Varme udsender kontrakter til underskrift i sensommeren 2022. Du kan stadig nå at give dit tilsagn via linket "Giv tilsagn til...".

Giv dit tilsagn

Fjernvarme er en stor og fælles investering. Derfor kræves der bred og aktiv opbakning i lokalområdet til fjernvarmen, før økonomien er sikret i projektet og fjernvarmeselskabet kan gå videre med projektet. Se kortet med det præcise projektområde.

Vi støtter op om fjernvarme som den grønneste opvarmningskilde – læs vores 3 grunde til, hvorfor du bør overveje at skifte til fjernvarme. 

 

Jeg har sagt ja tak - hvad sker der så?

Vi har hen over foråret og sommeren indhentet tilsagn til at tilslutte fjernvarme i området, og vi har passeret den ønskede grænse på 40 pct. tilslutning.

Har du endnu ikke givet tilsagn, kan du stadig nå det via tilmeldingsboksen. Du kan også tilmelde dig via mail på jordogvarme@vejle.dk eller ved at ringe til os på tlf. 76 81 24 25 eller 76 81 24 30. 

TREFOR Varme kontakter alle, der har givet tilsagn, med en bindende kontrakt.

Anlægsarbejdet forventes at påbegynde 4. kvartal 2022.

Kort over projektområdet

Kortets startudsnit er centreret på det aktuelle område. Du kan søge din adresse frem i søgefeltet.

Sidst opdateret: