Følg med i fjernvarmeprojektet i Grejsdalen Nord

Hvad er status på projektet?

 

Grundet at der ikke var kommet nok tilkendegivelser, kan projektet ikke realiseres.

Vejle Kommune har d. 31. august modtaget 79 tilkendegivelser, hvor der ønskes tilbud til fjernvarme.

Vejle Fjernvarme vil gerne have tilbudt boligejerne i Grejsdalen Nord muligheden for at konvertere til fjernvarme.
Der var behov for 100 tilsagn fra borgerene i området, for at projektet kan realiseres.
Perioden, hvor der kunne gives tilkendegivelse, er afsluttet.

Alle boligejere modtager d. 7. juni 2023 brev i e-boks, hvor de får mulighed for at give forhåndstilsagn til projektet. Såfremt der opnås tilkendegivelser fra 100 boligejere, vil Vejle Fjernvarme efter tilsagnsperioden udsende kontrakttilbud.

Der har været afholdt borgermøde på Grejsdal Skole d. 6. juni kl. 19-21. Der var mødt ca. 70 borgere op. Alle boligejere i området var forud for mødet inviteret via e-boks og flyer i postkassen.

Vejle Kommune støtter op om fjernvarme som den grønneste opvarmningskilde - læs mere om, hvorfor du bør overveje at skifte til fjernvarme her.

Sidst opdateret: