Vi støtter op om, at flere boliger får fjernvarme i radiatorerne.

Vælger du fjernvarme, får du

 • En grønnere varmekilde med lavt CO2-aftryk
 • En stabil og nem varmekilde, der ikke kræver meget vedligehold, besøg af gasmester osv., og som heller ikke har en støjende ude-del til gene for dig eller dine naboer
 • Fjernvarme er godt for boligprisen - Mange vil også kunne opnå et bedre energimærke på deres bolig, og det kan aflæses på boligpriserne.

Læs mere om at skifte til fjernvarme på https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger/skift-til-fjernvarme

I dag er der ca. 9.200 naturgasfyr og 1.000 oliefyr i boliger, og dem arbejder vi på at få konverteret til andre varmekilder med lavere CO2-belastning. Ikke mindst til fjernvarme, men også til fx jordvarme og varmepumper.

Gode råd til energirenovering

Det er ikke kun et skifte til vedvarende energikilder, der kan påvirke din varmeregning og dit klimaaftryk positivt. Du kan også energirenovere din bolig. Få gode råd til hvordan her: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/renovering

Vi har en plan - en klimaplan

Konverteringen til en grønnere energikilde er en vigtig del af vores klimaplan. Et oliefyr udleder typisk mellem 5-6 tons CO2 årligt, mens et naturgasfyr typisk udleder 3-4 tons CO2.

Hvis vi skal reducere vores fælles klimaaftryk, er et skifte til grønnere varmekilder vigtigt for os alle. I byområder, hvor fjernvarme er en mulighed, er fjernvarmen typisk det bedste valg – for alle parter.

Grøn fjernvarme

I Trekantsområdet kommer størstedelen af fjernvarmen fra det fælleskommunale selskab TVIS, der fordeler overskudsvarme fra industrien samt varme fra certificeret bæredygtig biomasse fra Skærbækværket til varmeselskaber, der leverer ud til den enkelte bolig. Fjernvarmen fra TVIS har derfor et lavt CO2-aftryk og er ikke afhængig af prisændringer i fx naturgas eller el.

Læs mere om TVIS her: www.tvis.net

9 påstande om fjernvarme

 • ”Fjernvarme er for dyrt og kan ikke svare sig”

  FAKTA:

  Fjernvarme er en stor investering, men også en god investering.

  Huse med fjernvarme vil have en bedre prisudvikling end huse med fx olie- og gasfyr.

  Ofte vil den månedlige besparelse på olie og gas alene kunne betale for investeringen over en årrække.

  Så for langt de fleste vil fjernvarme på sigt være den billigste løsning – også selvom det koster et større beløb at blive tilsluttet til fjernvarmesystemet.

  Fjernvarme vil typisk blive billigere, jo flere der kobler sig på systemet, så man er flere om at betale regningen.

  Omvendt med gas, hvor der bliver stadig færre kunder til at betale for rørene, så det at være tilkoblet naturgas vil stige over tid.

 • ”En varmepumpe er altid billigere end fjernvarme”

  FAKTA:

  En varmepumpe kan godt være billigere i indkøb og opsætning end tilslutning til fjernvarme.

  Gode luft-til-vand varmepumper koster dog typisk fra 100.000 kr. og op – og så holder den 12-18 år, før kompressoren skal skiftes.

  Derudover kommer der udgifter til serviceeftersyn.

  En fjernvarmeunit holder omkring 30 år, og kræver ikke årlig service.

 • ”Jeg kan bare beholde mit gasfyr”

  FAKTA:

  Ja – og nej.

  I 2030 lukkes der for brug af naturgas til opvarmning af huse, så der alene kan anvendes biogas.

  Fra 2035 lukkes også for biogas til opvarmning.

  Så ja, du kan godt beholde dit fyr mange år endnu.

  Men prisen vil forventeligt stige, da stadig færre gaskunder skal deles om regningen for at drive og vedligeholde gasnettet.

 • ”Mit hus bliver ikke mere værd, hvis jeg investerer i fjernvarme”

  FAKTA:

  "Der er ingen tvivl om, at en boligs opvarmningsform har betydning for købere. Min erfaring er, at kunderne ikke stiller spørgsmål, hvis et hus er opvarmet med fjernvarme, hvorimod der ofte er spørgsmål, hvis huset har oliefyr eller naturgasfyr."


  Citat, Jesper Guldmann, Home i Vejle

 • ”Gassen bliver nok ikke udfaset”

  FAKTA:

  Folketinget har i 2022 vedtaget, at gas og oliefyr skal være udfaset i de danske husholdninger i 2035, og at al gas til opvarmning fra 2030 skal være grøn (biogas).

  Det er altså et spørgsmål om tid, før du skal træffe et valg om fremtidens varmekilde i dit hus – og her er tilbud om fjernvarme som regel både bedst for din økonomi, for værdien af dit hus og for fællesskabet.

  Det forventes, at dele af gasdistributionsnettet helt sløjfes i de kommende år. Læs mere her.

 • ”Gassen er billigere end fjernvarme”

  FAKTA:

  Priserne er variable og ændres hele tiden, så i perioder er gas det billigste valg.

  Fra januar 2024 stiger distributionsafgiften dog igen på gas.

  Det er dermed anden gang på bare et år, at den stiger og er en konsekvens af, at der er færre og færre gaskunder til at deles om regningen.

 • ”Fjernvarme produceres også på gas – og på træ fra skove, der fældes"

  FAKTA:

  Det er rigtigt, at der bruges naturgas i fjernvarmesystemet.

  Det er dog ganske lidt, og alene fra 2021 til 2022 er forbruget faldet med omkring 80 % på de fleste varmeværker.

  Gassen bruges som supplement på særligt kolde dage. Gassen udfases til fordel for biomasse og store kollektive varmepumper.

  Det er også rigtigt, at biomasse – altså træ – anvendes i fjernvarme.

  Biomasse er dog ikke bare biomasse.

  Fx stammer den biomasse, der anvendes på Ørsteds Skærbækværk og ender hos kunder i Vejle, Jelling, Børkop mv., fra bæredygtige produktionsskove, hvor man dyrker træ til fx byggeri og møbler.

  Her tynder man løbende ud i træerne for at dyrke større træer – hvor udtyndingen anvendes til varme.

  Dermed fører brug af bæredygtig biomasse ikke til afskovning.

  Derudover kommer meget – og stadig mere – af fjernvarmen fra overskudsvarme fra industrien.

  I Give Fjernvarme er det fx overskudsvarme fra Danpos fabrik i Farre, der giver grøn og billig varme til kunderne.

  Læs mere hos Ørsted.

  Læs mere hos Danpo. 

 • ”Kollektiv varme er kun for dem i byerne”

  FAKTA:

  "En kollektiv varmeforsyning i landsbyerne er med til at skabe sammenhængskraft og øge bosætningen, lidt på samme møde som en købmand."


  Citat, konsulent fra Spar Energi på borgermøde om fjernvarme i Engum.

 • ”Jeg kan først få fjernvarme om mange år”

  FAKTA:

  Under energikrisen i 2022 var der stor efterspørgsel efter fjernvarme – samtidig med at der manglede materialer og ikke mindst medarbejdere.

  Efterspørgslen på både materialer og hænder er aftaget lidt i 2023, så ventetiden er nedbragt betydeligt.

  Kontakt dit lokale fjernvarmeselskab og hør om ventetiden.

  Det er ofte bedre på langt sigt at vente et par år på fjernvarme end at tage en dyr varmepumpe her og nu.

 • Flere facts?

  Se mere om udfasning af gasen på Forbrugerrådet Tænk, eller på SparEnergi på. Du kan også læse om udrulning af fjernvarme og vores lokalvarmeprojekter på vores hjemmeside.

Sidst opdateret: