Vi støtter op om, at flere boliger får fjernvarme i radiatorerne.

Vælger du fjernvarme, får du

  • En grønnere varmekilde med lavt CO2-aftryk
  • En stabil og nem varmekilde, der ikke kræver meget vedligehold, besøg af gasmester osv., og som heller ikke har en støjende ude-del til gene for dig eller dine naboer
  • Fjernvarme er godt for boligprisen - Mange vil også kunne opnå et bedre energimærke på deres bolig, og det kan aflæses på boligpriserne.

Læs mere om at skifte til fjernvarme på https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger/skift-til-fjernvarme

I dag er der ca. 9.200 naturgasfyr og 1.000 oliefyr i boliger, og dem arbejder vi på at få konverteret til andre varmekilder med lavere CO2-belastning. Ikke mindst til fjernvarme, men også til fx jordvarme og varmepumper.

Gode råd til energirenovering

Det er ikke kun et skifte til vedvarende energikilder, der kan påvirke din varmeregning og dit klimaaftryk positivt. Du kan også energirenovere din bolig. Få gode råd til hvordan her: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/renovering

Vi har en plan - en klimaplan

Konverteringen til en grønnere energikilde er en vigtig del af vores klimaplan. Et oliefyr udleder typisk mellem 5-6 tons CO2 årligt, mens et naturgasfyr typisk udleder 3-4 tons CO2.

Hvis vi skal reducere vores fælles klimaaftryk, er et skifte til grønnere varmekilder vigtigt for os alle. I byområder, hvor fjernvarme er en mulighed, er fjernvarmen typisk det bedste valg – for alle parter.

Grøn fjernvarme

I Trekantsområdet kommer størstedelen af fjernvarmen fra det fælleskommunale selskab TVIS, der fordeler overskudsvarme fra industrien samt varme fra certificeret bæredygtig biomasse fra Skærbækværket til varmeselskaber, der leverer ud til den enkelte bolig. Fjernvarmen fra TVIS har derfor et lavt CO2-aftryk og er ikke afhængig af prisændringer i fx naturgas eller el.

Læs mere om TVIS her: www.tvis.net

Sidst opdateret: