Har et fjernvarmeselskab tilbudt at udskifte din nuværende energikilde med fjernvarme, så er denne side til dig.

Vælger du at udskifte dit eksisterende olie- eller naturgasfyr, kan du opnå:

  • En grønnere varmekilde med lavt CO2-aftryk
  • En prisstabil og billig varmekilde - prisen i 2022 er uændret for TVIS-kunder, men priserne på el, gas og olie er stærkt stigende.
  • Besparelser på din månedlige varmregning, der i mange tilfælde vil kunne betale investeringen . bruger du fx 1800 m3 naturgas i dag, vil du kunne spare ca. 15.000 kr. om året på varmeregningen.
  • En stabil og nem varmekilde, der ikke kræver meget vedligehold, besøg af gasmester osv., og som heller ikke har en støjende ude-del til gene for dig eller dine naboer. 

Fjernvarme giver ro om den månedlige varmeregning

Lige nu stiger gas og oliepriserne meget. Samtidig kan de fleste fjernvarmekunder opnå uændrede priser hos varme fra det fælles TVIS-net, der bl.a. stammer fra overskudsvarme fra industrien. 

Din besparelse afhænger af netop dit forbrug, alderen på dine installationer, hvilke priser du har aftalt på gas/olie, serviceudgifter mv. Men tabellen nedenfor viser et bud på, hvad du kan spare ud fra dit årlige gasforbrug i dag.

Dit gasforbrug i dag i m3 Årlig udgift ved 15 kr. pr. m3 forventet forbrug fjernvarme mWh* Årlig udgift inkl. abonnement**
600 9.000 5,4 5.950
1.000 15.000 9,0 8.050
1.400 21.000 12,6 10.100
1.800 27.000 16,2 12.250
2.200 33.000 19,8 14.300

* Baseret på 9 mWh fjernvarme pr 1.000 m3 naturgas

**baseret på 2.800 kr. i årligt abonnement samt 582 kr. pr. mWh time 

Fjernvarme er godt for boligprisen

Mange vil også kunne opnå et bedre energimærke på deres bolig, og det kan aflæses på boligpriserne. Fjernvarme betragtes af mange potentielle boligkøbere som en mere sikker og nem varmekilde end fyr og varmepumper.

Læs mere om at skifte til fjernvarme på: Sparenergi.dk 

I dag er der ca. 9.200 naturgasfyr og 1.000 oliefyr i boliger, og dem arbejder vi på at få konverteret til andre varmekilder med lavere CO2-belastning. Ikke mindst til fjernvarme, men også til fx jordvarme og varmepumper. 

Gode råd til energirenovering

Det er ikke kun et skifte til vedvarende energikilder, der kan påvirke din varmeregning og dit klimaaftryk positivt. Du kan også energirenovere din bolig. Få gode råd til hvordan her: Sparenergi.dk

Vi har en plan - en klimaplan

Konverteringen til en grønnere energikilde er en vigtig del af vores klimaplan. Et oliefyr udleder typisk mellem 5-6 tons CO2 årligt, mens et naturgasfyr typisk udleder 3-4 tons CO2. 

Hvis vi skal reducere vores fælles klimaaftryk, er et skifte til grønnere varmekilder vigtigt for os alle. I byområder, hvor fjernvarme er en mulighed, er fjernvarmen typisk det bedste valg - for alle parter. 

Grøn Fjernvarme

I trekantsområdet kommer størstedelen af fjernvarmen fra det fælleskommunale selskab TVIS, der fordeler overskudvarme fra industrien samt varme fra certificeret bæredygtig biomasse fra skærbækværket til varmeselskaber, der leverer ud til den enkelte bolig. Fjernvarmen fra TVIS har derfor et lavt CO2-aftryk og er ikke afhængig af prisændringer i fx naturgas eller el. 

Sidst opdateret: