Hvis du får en ny opvarmningsform i dit hus, skal du anmelde det til kommunen, så retter vi dine BBR-oplysninger. Mangler der oplysninger i BBR om opvarmning, så kan du opdatere dem her.

Når du skifter fra én opvarmningsform til en anden, er det vigtigt, at du meddeler det til Teknik & Miljø, så vi kan holde Bygnings- og Boligregistret opdateret.

Du kan også indberette andre oplysninger om opvarmningen i din ejendom til BBR.

Når vi har modtaget meddelelsen, ændrer vi oplysningerne i BBR. Vær opmærksom på, at det er din pligt som grundejer at sikre, at BBR-oplysningerne på din ejendom er korrekte.

Sidst opdateret: