Har du planer om at anlægge jordvarme, skal du huske at give os besked, inden du går i gang.

Ønsker du at udskifte din opvarmningsform til en grønnere energikilde, men kan du ikke få fjernvarme, hvor du bor? Så kan et jordvarmeanlæg være en mulighed.

Husk at give os besked, inden du går i gang. Nogle typer skal du anmelde, andre kræver en tilladelse. Du skal bruge den samme blanket til at anmelde og til at søge om tilladelse.

Anmeld dit jordvarmeanlæg

Du skal anmelde et jordvarmeanlæg, når du kan svare ja til:

  1. Anlægget er horisontalt (med jordvarmeslanger)
  2. Anlægget er til en privat bolig
  3. Anlægget ligger udenfor områder med natur eller særlige drikkevandsinteresser.
  4. Midlet til sikring mod frost er IPA-sprit eller ethylenglykol

Har du svaret ja til alle 4 punkter, må du gå i gang med arbejdet, hvis:

  • vi har givet dig besked om det, eller
  • du ikke har hørt fra os inden for 4 uger.

Ansøg om tilladelse til et jordvarmeanlæg

Du skal søge om tilladelse til at lave et jordvarmeanlæg, hvis du kan svare ja til blot et af punkterne:

  • Anlægget er til opvarmning af en virksomhed
  • Anlægget ligger i områder med natur eller særlige drikkevandsinteresser.
  • Du vil lave jordvarmeboringer
  • Midlet til sikring mod frost ikke er IPA-sprit eller ethylenglykol

Det årlige eftersyn af anlægget

Et anlæg til jordvarme skal efterses en gang om året. Du skal som ejer af anlægget opbevare dokumentation for eftersynet i 10 år.

Vi har lavet en skabelon, som du kan udfylde og gemme et sikkert sted i 10 år.

Sidst opdateret: