Kollektiv varmeforsyning, tilslutningspligt og forbud mod elvarme

Se om din ejendom har mulighed for kollektiv varmeforsyning, om der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, og om der er forbud mod elvarme, hvor du bor.

Du kan her søge på en adresse og se, hvad der gælder for ejendommen.

 • Om ejendommen ligger i et område med fjernvarme eller naturgas
 • Om ejendommen har tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning
 • Om der er forbud mod elopvarmning i området
 • Hvad betyder tilslutningspligt?

  Tilslutningspligt betyder, at du har en pligt til at bidrage økonomisk til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet kan altså opkræve en tilslutningsafgift og en fast årlig afgift samt etablere de tekniske anlæg, som er nødvendige for at din ejendom kan blive tilsluttet kollektiv varme.

  Tilslutningspligten er altså ikke en pligt til at aftage varme fra det kollektive forsyningsselskab.

 • Kan jeg få dispensation fra tilslutningspligten?

  Ja, hvis du bygger et lavenergihus efter det gældende bygningsreglement.

  Du skal søge dispensationen, når du søger byggetilladelse.

 • Hvad betyder det, at der er forbud mod el-opvarmning?

  Du må ikke etablere elvarme som hovedopvarmningsform i nye huse eller eksisterende huse med vandbårent centralsystem.

   

   Forbuddet gælder ikke:

  • Eksisterende lavenergi bebyggelse
  • Bebyggelse, der allerede har elvarme, når forbuddet meddeles
  • Hvis der sker en tilbygning til et hus med elvarme, uden at der etableres et helt nyt opvarmningssystem
  • Hvis det pga. byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt dyrt at installere et centralvarmesystem
  • Elpatroner i et vandbåret centralsystem eller eldrevne varmepumper
  • Elradiatorer og elvandvarmere, der fungerer som supplerende varmekilde, f.eks. til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler
  • Elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse og lignende
 • Kan jeg få dispensation fra elvarmeforbuddet?

  Ja, hvis du bygger et lavenergihus efter det gældende bygningsreglement.

  Der kan også være andre helt særlige tilfælde, som f.eks. hvis du opfører et forsøgs- og demonstrationsbyggeri.

 • Er min elvarme ulovlig?

  Energistyrelsen pålagde i 1988 kommunerne af meddele elvarmeforbud for ny bebyggelse i de områder hvor der enten er kollektiv varme eller hvor der vil komme kollektiv varme. I 1994 pålagde Energistyrelsen kommunerne af meddele elvarmeforbud for både ny og eksisterende bebyggelse i de områder hvor der enten er kollektiv varme eller hvor der vil komme kollektiv varme.

  Du kan derfor regne med, at hvis dit hus er bygget tidligere end 1988 og elopvarmningen blev etableret inden dette år, er det ikke i modstrid med elvarmeforbuddet.

Sidst opdateret: 27. april 2017