Få overblik over, hvad du skal huske, hvis du har en olietank på din ejendom.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at din olietank er lovlig, og at den bliver sløjfet korrekt, inden den bliver for gammel.

En tank, som er for gammel, er nemlig ikke omfattet af forsikringen. Det kan derfor få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis der sker et oliespild fra den.

HUSK:

 • Det er dit ansvar som grundejer, at dit tankanlæg er lovlig
 • Det er dit ansvar som grundejer, at oplysningerne om olietanke og opvarmningsform er korrekte i BBR
 • Du kan sende indberetning om din olietank til bbr@vejle.dk

Ofte stillede spørgsmål om olietanke

 • Hvad skal jeg gøre når jeg får en ny olietank?

  Du skal altid fortælle os, når du får en ny olietank til dit hus. Så kan vi ændre BBR-oplysningerne på ejendommen, så de passer til virkeligheden. Når du indberetter en ny olietank, skal du vedhæfte en kopi af den tankattest, du får, når du køber en ny tank.

  Hvis du samtidig skifter fra én form for opvarmning til en anden, skal du også indberette, hvad du har skiftet til.

  Husk:

 • Hvad skal jeg gøre, når jeg tager en olietank ud af brug

  Når du tager en olietank ud af brug, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du skal sørge for, at tanken bliver afblændet og sløjfet.

  Som tankens ejer er det dit ansvar, at den bliver sløjfet lovligt. Derfor anbefaler vi, at du får et autoriseret firma til at udføre arbejdet.

  • Du skal sørge for at tanken bliver tømt, uanset om det er en nedgravet tank eller en overjordisk tank.

  Tømningen bør gøres af f.eks. et kloakservicefirma, som kan give dig en kvittering for arbejdet.

  • Du skal afmelde tanken i BBR.

  Hvis tanken er gravet ned, anbefaler vi, at du får gravet den op og fjernet fra grunden. Det gør vi af hensyn til forsikringen.

  Du skal som minimum få tanken afblændet, så den ikke længere kan få olie fyldt på. Det sker ved, at tanken får afmonteret påfyldningsstuds og udluftningsrør, og tanken plomberes. 

  Du må ikke genbruge en nedgravet olietank, til andre formål.

  Hvis du har en kvittering for tømning og rengøring, kan du aflevere tanken på en af vores genbrugspladser. Du kan finde nærmeste genbrugsplads her.

  Hvis du samtidig skifter fra én form for opvarmning til en anden, skal du også indberette til BBR, hvad du har skiftet til.

 • Hvorfor skal jeg vide om min olietank er lovlig?

  Din olietank kan blive for gammel. Hvis du ikke får den skiftet, inden den bliver for gammel, er den ulovlig.

  En tank, som er for gammel, er ikke omfattet af forsikringen, og det kan derfor få store økonomiske konsekvenser for dig, hvis der sker et oliespild fra tanken.

  OBS: Du har selv ansvaret for, at tankanlægget, altså både tanken og rørføringen, er lovligt.

 • Hvordan finder jeg ud af om min olietank er lovlig?

  Hvis du allerede ved, hvilken slags tank du har:

  Se tidsfristerne hos Miljøstyrelsen

  Hvis du ikke ved, hvilken tank du har:

  Først skal du finde ud af, om tanken er typegodkendt, og hvilket år den er lavet (fabrikationsåret).

  Begge oplysninger kan du finde enten i den tankattest, som fulgte med tanken, da du købte den, eller ved at læse det på det skilt, der sidder på selve tanken. I nogle tilfælde vil firmaet, som har lavet tanken, også kunne hjælpe dig med at fremskaffe en tankattest på din tank.

  Find tankattesten hos os:

  Du kan finde tankattester i vores online arkiv, hvis de er blevet sendt ind til os.

  Besøg weblageret her (vælg Vejle Kommune)

  Se tidsfristerne hos Miljøstyrelsen

 • Er der en forsikringsordning?

  Ja, oliebranchens miljøpulje har en forsikringsordning.

  Du skal som ejer af en villaolietanke have en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip.

  Du kan være automatisk dækket via oliebranchens forsikringsordning. Er du i tvivl, om du automatisk er dækket, kan du kontakte dit olieselskab.

  Læs om oliebranchens forsikringsordning her.

   

 • Krav til anlægget

  For at være dækket af forsikringen er det et krav, at olietanken og rørsystemet opfylder reglerne i olietankbekendtgørelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden.

  Er du i tvivl om, hvorvidt dit anlæg er i forsvarlig stand og lever op til reglerne, er det en god idé at kontakte din oliefyrsteknikker. Han eller hun kan gennemgå forholdene omkring din olietank og fortælle dig, hvornår tanken skal sløjfes, og om der er ting, der skal bringes i orden, for at anlægget lever op til reglerne.

  Forsikringen gælder for olietanke under 6.000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse.

  Dækningen ophører 6 måneder efter, at anlægget er taget ud af brug. Derfor anbefaler vi, at du får undersøgt om anlægget har givet anledning til en jordforurening, når/hvis anlægget sløjfes.

  Hvis du fyrer med bioolie, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er dækket af forsikringen. Kontakt dit forsikringsselskab for oplysninger om, hvordan du kan blive dækket.

Sidst opdateret: