Søg om eller anmeld et anlæg til jord­varme

Hvis du vil etablere et anlæg til jordvarme, skal vi vide det. Nogle anlæg kan du nøjes med at anmelde, andre skal du søge om.

Anmeld dit jordvarmeanlæg

Du skal anmelde et jordvarmeanlæg, når du kan svare ja til alle 4 punkter:

  1. Anlægget er horisontalt (med jordvarmeslanger)
  2. Anlægget er til en privat bolig
  3. Anlægget ligger udenfor områder med natur eller særlige drikkevandsinteresser.
  4. Midlet til sikring mod frost er IPA-sprit eller ethylenglykol

 

Ansøg om tilladelse til et jordvarmeanlæg

Du skal søge om tilladelse til at lave et jordvarmeanlæg, hvis du kan svare ja til blot et af punkterne:

  • Anlægget er til opvarmning af en virksomhed
  • Anlægget ligger i områder med natur eller særlige drikkevandsinteresser.
  • Du vil lave jordvarmeboringer
  • Midlet til sikring mod frost ikke er IPA-sprit eller ethylenglykol

Det årlige eftersyn af anlægget

Et anlæg til jordvarme skal efterses en gang om året. Du skal som ejer af anlægget opbevare dokumentation for eftersynet i 10 år.

Vi har lavet en skabelon, som du kan udfylde og gemme et sikkert sted i 10 år.

Sidst opdateret: 18. april 2017