Vi varmeplanlægger løbende. Vi vurderer hvilken form for opvarmning, der er den bedste for samfundet og miljøet i et konkret område.

Før 1990 skete varmeplanlægningen ved at kommunerne lavede varmeplaner. Siden 1990 er varmeplanlægningen sket ved at kommunerne godkender projekter for kollektiv varmeforsyning. Godkendelserne sker i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

Et hovedformål med planlægningen er, at fremme de mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekter. Desuden indgår energimæssige og miljømæssige vurderinger af projekterne. Du kan derfor regne med, at hvis der er godkendt et projektforslag for kollektiv varmeforsyning i dit område, har vi på baggrund af et projektforslag vurderet, at netop denne opvarmningsform er det samfundsøkonomisk bedste alternativ i netop dette område.

De gamle varmeplaner viser, hvilke områder der allerede var kollektivt varmeforsynede, og hvilke områder man i fremtiden ønskede at forsyne med enten fjernvarme eller naturgas.

Kommunen skal godkende projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg med en varmekapacitet på 0,25MW eller mere.

Hvis din kedelanlæg eller lignende har en effekt på mere end 250 kW – det kan være ved f.eks. opvarmning af en stor bygning eller flere bygninger, skal du være opmærksom på at det er omfattet af varmeforsyningslovgivningen. Det betyder, at etablering og nedlæggelse af sådanne anlæg kræver en godkendelse, hvilket også kan være tilfældet ved ændringer og vedligeholdelses-og reparationsarbejder.

Sidst opdateret: