De fleste boliger er helårsboliger. Det kan være fastsat i en lokalplan, eller hvis boligen indenfor de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse.

Der er bopælspligt i en helårsbolig, dvs. at der skal være mindst en person der har folkeregisteradresse i boligen. Vedkommende skal opholde sig minimum 180 dage om året i boligen.

Jævnfør lov om boligforhold § 7, kan en bolig til helårsbeboelse ikke uden kommunens dispensation tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse.

Såfremt vi dispenserer, vil det typiske være for boliger i landzone, og det vil være midlertidigt.

Sidst opdateret: