Du kan ansøge om dispensation fra bopælspligten i en helårsbolig. Det kan dreje sig om sommerbeboelse eller anden midlertidig benyttelse.

De fleste boliger er helårsboliger. Det kan være fastsat i en lokalplan, eller hvis boligen indenfor de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse. Der er bopælspligt i en helårsbolig, dvs. at der skal være mindst én person der har folkeregisteradresse i boligen. Vedkommende skal opholde sig minimum 180 dage om året i boligen.

En helårsbolig kan ikke uden kommunens dispensation tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse. Såfremt vi dispenserer, vil det typiske være for boliger i landzone, og det vil være midlertidigt.

Sidst opdateret: