Bevaringsværdige og frede bygninger er med til at give byen, nærområdet og gaden en særlig stemning og sjæl. Vi ønsker at bevare de særlige træk og skabe en god kultur for vedligehold af gamle bygninger.

 • Her kan du se om dit hus er bevaringsværdigt/fredet

  Søg på Slots- og Kulturstyrelsens kort med fredede og bevaringsværdige bygninger: www.kulturarv.dk/fbb 

 • Hvad gør et hus bevaringsværdigt?

  I den gamle Vejle Kommune gennemgik man i 1999 alle bygninger fra før 1940 og vurderede deres bevaringsværdi ud fra ydre udseende. Værdien blev vurderet på en skala fra 1-9, hvor 1-3 er høj, 4-6 er middel og 7-9 er lav.

  Er din bygning bygget efter 1940, eller ligger den i den gamle Børkop, Egtved, Give eller Jelling Kommune, så er den ikke blevet bevaringsvurderet. Din bygning kan naturligvis stadig indeholde kvaliteter, der for dig er værd at værne om og bevare.

 • Hvad betyder det, at mit hus er bevaringsværdigt?

  Når dit hus er bevaringsværdigt, anses det på nogle områder for at være helt specielt, og huset kan være med til at give gaden og nærområdet en bestemt karakter og sjæl.

  Med et bevaringsværdigt (og gammelt) hus kan du få stor glæde af et smukt hus, med en sjæl og rigdom af detaljer, der kan være svært at få i et nyere parcelhus. Det gælder derfor om at bevare huset i det håndværk og den arkitektur, det er bygget i.

 • Hvordan sørger jeg for at huset forbliver bevaringsværdigt, når jeg sætter det i stand?

  Ejer du et bevaringsværdigt hus betyder det ikke nødvendigvis, at alt skal ligne fortiden. Det betyder, at du ved ombygning, bør gøre det med respekt for de kvaliteter, som huset har. Det vigtigste er at skabe en harmonisk helhed i huset, som sikrer din investering på lang sigt. Skal du i gang med omfattende opgaver, er det en god idé at kontakte en professionel rådgiver, såsom en arkitekt med fokus på bevaring.

  For at istandsætte dit hus og samtidig fastholde og understøtte det bevaringsværdige ved det, skal du vælge de rette materialer i de rette farver og proportioner. Vælger du materialer, farver og proportioner, der er fremmede for huset, kan det betyde at bevaringsværdien forringes. I værste tilfælde kan det også have betydning for husets værdi og områdets karakter.

  Når du istandsætter dit bevaringsværdige hus, skal du også være opmærksom på, at bygningsreglementets almindelige bestemmelser gælder.

 • OBS! Er dit bevaringsværdige hus omfattet af en lokalplan?

  Der kan gælde en lokalplan i det område du bor, som indeholder bestemmelser for bevaringsværdige bygninger.
  Slå din adresse op og se om der gælder en lokalplan for din ejendom.

 • Må jeg nedrive et bevaringsværdigt hus?

  Hvis dit hus er udpeget til at have en høj bevaringsværdi (1-4), er det optaget af Vejle Kommuneplan som bevaringsværdigt. Det betyder, at du ikke må rive dit hus ned, før nedrivningsanmeldelsen har været i offentlig høring, og kommunen har meddelt om man ønsker at nedlægge forbud imod nedrivningen. Det er ikke konsekvent forbudt at nedrive et hus med en bevaringsværdi på 1-4, men det er en vurdering fra sag til sag, hvor den arkitektoniske kvalitet af det nye byggeri, vil have betydning for afgørelsen. 

 • Hvad er et fredet hus?

  Er dit hus fredet, gælder fredningen for hele bygningen, dvs. både det indre og ydre.

  Fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter, der fortæller om betydningsfulde perioder i landets historie, som anses for at have national betydning.

  Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der varetager landets fredede bygninger.

 • Hvad betyder det, at mit hus er fredet?

  Er dit hus fredet, betyder det bl.a. at du som ejer skal holde huset, så det forbliver i en forsvarlig stand. Ønsker du at ombygge eller ændre på huset, skal du have en forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen. Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Sidst opdateret: