Hvis du ejer et hus med asbestholdige tagplader og ønsker at rengøre eller rense taget. Her er det vigtig, du sætter dig ind i reglerne om asbest, da det ellers kan få nogle alvorlige følger ikke kun for dig selv, men også for dine naboer.

Er der sket en akut forurening med asbest?

Kontakt alarmcentralen på 112.

Hvis tagrensningen ikke udføres korrekt, kan det betyde, at der sker en forurening med asbestfibre. Asbestfibre kan være kræftfremkaldende.

Derfor: Opstår der en akut forurening - Kontakt alarmcentralen på 112. 

Ofte stillede spørgsmål

 

 • *Er der asbest i mit tag?

  Asbestholdige eternitplader måtte sælges indtil 1987, men der er importeret asbestholdige plader efter 1987.

  Tagpladerne har et nummer på forsiden, som oftest angiver, om pladen indeholder asbest.

  Hvis produktionsnummeret begynder med 4 eller 5, er der tale om asbestfri produkt.

  Hvis produktionsnummeret begynder med 0 eller 1, er der tale om et asbestholdigt produkt.

  Hvis der ikke er et produktionsnummer, må du gå ud fra at tagpladerne indeholder asbest.

 • *Hvorfor er asbest farligt?

  Der kan opstå støv, når du arbejder med asbestholdige materialer. Asbeststøv indeholder små fibre i form af fine nåle, som ved indånding kan trænge ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de kan sætte sig fast.

  Hvis du udsættes for asbestfibre, kan det medføre risiko for udvikling af asbesttose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.

 • *Sådan renser du dit asbestholdige eternittag?

  Gør det nænsomt for at undgå, at asbestfibre frigøres fra taget.

  Rens med vand ved almindeligt tryk og blød børste.

  OBS Du må ikke højtryksspule taget.

  Højtryksspuling af asbestholdige eternittage

  Det er som udgangspunkt forbudt at højtryksspule asbestholdige tage.

  Arbejdstilsynet har dog givet dispensation til højtryksspuling med noget udstyr. Her afskærmes højtryksspulingen, rensevandet opsamles og filtreres inden afledning. Højtryksspulingen skal foregå efter den betjeningsvejledning, som følger udstyret. Vejledningen beskriver også hvordan arbejdet skal gøres.

  I henhold til arbejdstilsynets regler, er der krav om uddannelse til personer, som arbejder med asbest indendørs og krav om instruktion af personer, som er beskæftiget med udendørs arbejde med asbest. Disse regler omfatter alle - både professionelle og private

   Betjeningsvejledning og dispensationen skal altid medfølge udstyret. Vi anbefaler, at du beder firmaet om at vise dig dispensationen og sikrer dig at de følger den vejledning, der hører til udstyret.

   

  Det fremgår blandt andet af betjeningsvejledningen at:

  • Tagets egnethed til rensning vurderes først
  • Taget først skal renses manuelt for større mosbevoksninger og tagrenden rengøres.
 • *Støvende asbest er farligt affald

  I henhold til Vejle Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald af 1.januar 2012 er støvende asbest farligt affald, som vil blive påbudt fjernet, såfremt det forefindes på en ejendom.

De vigtigste spørgsmål og svar om at rense eternittage

 • Hvordan ved jeg om mit tag indeholder asbest?

  Hvis dit tag er et eternittag fra før 1987, indeholder det asbest.

  Hvis det er et par år yngre, kan det indeholde asbest. Er du i tvivl, så tjek nummeret på undersiden af tagpladerne. Begynder det med 4 eller 5, er pladerne fri for asbest.

 • Hvordan renser jeg mit eternittag med asbest?

  Rens med vand ved almindeligt tryk og blød børste. Gør arbejdet nænsomt for at undgå at asbestfibre frigøres fra taget.

  OBS! Du må IKKE højtryksspule taget.

 • Er det forbudt at højtryksspule et eternittag, der indeholder asbest?

  Ja. Som udgangspunkt er det forbudt at højtryksspule asbestholdige tage.

  Men: Arbejdstilsynet har dog givet dispensation til højtryksspuling med noget udstyr.

  Her afskærmes højtryksspulingen, og rensevandet opsamles og filtreres inden afledning. Højtryksspulingen skal foregå efter den betjeningsvejledning, som følger udstyret. Nogle professionelle firmaer bruger dette udstyr til rensning af asbestholdige tage. Med udstyret følger en betjeningsvejledning, som beskriver, hvordan udstyret skal anvendes, og hvordan arbejdet i øvrigt skal gøres.

  Betjeningsvejledning og dispensation skal altid medfølge udstyret. Du kan altid bede firmaet om at vise dig, at deres udstyr er lovligt, og at de følger den vejledning, der hører til udstyret. Det fremgår blandt andet af betjeningsvejledningen at:

  • Tagets egnethed til rensning vurderes først.
  • Taget først skal renses manuelt for større mosbevoksninger og tagrenden rengøres.
  • Der skal monteres en skvulpekant på tagrenden, for at forhindre rensevandet, der løber ned i tagrenden, i at skvulpe over.*
  • Der lægges eller ophænges en 50 cm bred filterdug eller plastik i en bane hele vejen rundt om huset til at opfange utilsigtet rensevand.*
  • Tagrensemundstykket skal føres, så der ikke opstår vandtåge.
  • Det skal kontrolleres inde fra loftet, at der ikke kommer vand ind, ellers skal der træffes foranstaltninger.**
  • Efterskylning skal foretages ved lavt tryk, hvorved der ikke er risiko for vandtåge.

  Facader, beplantning m.m.

  *Efter endt tagrensning må der ikke være rensestøv/vand på murværk, beplantning eller andet.

  Afdækning af loft

  **I langt de fleste tilfælde trænger der i mere eller mindre grad rensevand ind på loftet – hvilket både kan være i isolering og loftsrum.

  Rensevandet indeholder asbestfibre, som, når det er tørret, kan blive frigivet til loftsrummet og derfra i yderste konsekvens til beboelsesarealer, hvor de kan udgøre en alvorlig risiko for dig og din familie.

  Det er derfor vigtigt, at firmaet dækker dit loft af, inden rensningen påbegyndes.

 • Er støvende asbest farligt affald?

  Ja. I henhold til vores Regulativ for Erhvervsaffald af 1.1.2012 er støvende asbest farligt affald, som vil blive påbudt fjernet, såfremt det forefindes på en ejendom.

Sidst opdateret: