Deklarationer og servitutter påvirker din ret til at råde over din ejendom. Hvad det helt præcist kan betyde for dig, kan du læse mere om her.

 • Hvad er en servitut?

  En servitut eller en deklaration er en bestemmelse, der er pålagt en fast ejendom. Servitutten begrænser altså ejerens ret til at råde over ejendommen.

 • Hvilke bestemmelser indeholder en servitut typisk?

  Servitutter kan indeholde mange forskellige bestemmelser, der strækker sig fra simple ting som f.eks. hvor høj din hæk må være, til specifikke aftaler om fælles afløbsledninger på din grund, som du ikke må ændre på, fordi dine naboer også er tilsluttet.

  En servitut omhandler dog typisk bestemmelser om, hvor du må placere bygninger på din grund i forhold til vej og skel, hvor meget bygningen må fylde på den samlede grund, hvilke materialer du må anvende, eller hvor mange etager du må bygge på dit hus.

 • Servitut om udlejningsejendom

  Hvis din tinglyste deklaration vedrørende undtagelse fra byggeskadeforsikring (ved udlejningsejendomme) er klar til påtegning i tinglysningsportalen, skal du rette henvendelse til din byggesagsmedarbejder.

  Byggesagsbehandleren vil herefter sørge for, at der sker påtegning af deklarationen i kommunens juridiske afdeling.

 • Hvad betyder det, at en servitut er tinglyst?

  En tinglysning er en registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af de rettigheder, der knytter sig til en bestemt ejendom.  Tinglysningen af en servitut betyder altså, at bestemmelserne og begrænsningerne på en ejendom er offentligt registrerede og gyldige.

 • Hvem tinglyser en servitut?

  Det er ejeren af ejendomme, der i samråd med kommunen kan få tinglyst en servitut. Kommunen kan også pålægge en ejendom en servitut. Dette sker især i forbindelse med f.eks. lokalplanlægning eller ved udstedelse af byggetilladelser.

 • Er der tinglyste servitutter på min ejendom?

  Du kan se, om der er tinglyste servitutter på din ejendom i tingbogen over fast ejendom på tinglysningens hjemmeside. Servitutter der er tinglyst før 1927 findes på Rigsarkivet.

 • Hvad er en tabsdeklaration?

  Når en ejendom har modtaget støtte iht. Byfornyelsesloven, bliver der tinglyst en tabsdeklaration. Typisk gælder denne 20 år fra arbejdernes færdiggørelse (skæringsdatoen).

  Tabsdeklarationen kan udløses ved statusskifte eller salg af en ejendom eller ejerlejlighed, hvor en del af støtten kan kræves tilbagebetalt, hvis nogle kriterier er opfyldt.

Sidst opdateret: