Skal du søge om en ny tilladelse til jeres vandværk? Skal du indberette vandmængder for jeres vandværk? Eller vil du læse om det sidste vandværksmøde? Så er det her på siden.

Vandværksmøde 2023

Vi holder hvert år et møde, hvor alle almene vandværker er inviteret. Mødet holder vi sammen med det lokale Vandråd.

I år var vi ikke helt så mange, som vi plejer på grund af snevejr og sygdom, men det var dejligt at opleve det store engagement både fra de vandværksfolk, som stod for indlæg og alle andre i salen.

Søren fra Grønbjerg-Langelund Vandværk fortalte levende om sin oplevelse med, at skulle stå med ansvaret, da analyseresultater pludselig viste for mange bakterier i drikkevandet. Det klarede han uden at støtte sig til præsentation.

Du kan finde præsentationerne fra de andre herunder:

Indberetning af vandmængder

I skal indberette, hvor meget grundvand, I har pumpet op i året, der er gået.

Hvorfor skal vi indberette?

I skal registrere, hvor meget vand, I pumper op, fordi det er et vilkår i jeres tilladelse. Hvert år skal I indberette vandmængden til kommunen før 1. februar. Vi tjekker oplysningerne og giver dem videre til staten.

Søg om ny tilladelse

Vandværkets tilladelse til at indvinde grundvand udløber normalt efter 30 år. Når tilladelsen er udløbet, skal I søge om at få den fornyet. Hvis I ønsker at ændre jeres tilladelse fx fordi I har behov for en større tilladelse, skal I også søge om det her.

Søg om tilladelse til at udlede filterskyllevand

Hvis I udleder filterskyllevand til fx et dræn eller et vandløb, skal I have en tilladelse til det. Der vil normalt være krav om, at filterskyllevandet bliver bundfældet, før det bliver udledt til et vandløb.

Skrevet af borger.dk
Sidst opdateret: