Når du har din egen boring, skal du selv sørge for, at vandet bliver undersøgt.

Hvad har jeg pligt til?

Hvis dit anlæg kun forsyner din egen husstand, er der ikke længere krav om, at du skal få dit vand undersøgt. Vi anbefaler dog stadig, at du får dit vand undersøgt.

Hvis dit anlæg forsyner op til 9 husstande skal du:

 • sørge for, at vandet bliver undersøgt mindst hvert 5. år.
 • bestille en såkaldt ”Forenklet kontrol” ved et godkendt laboratorium, der både udtager og analyserer en vandprøve.

Husk at oplyse laboratoriet om, at de også skal sende analyserapporten til Vejle Kommune.

 Vi kontakter dig, hvis prøven viser noget, der har betydning for din sundhed.

Hvis dit anlæg forsyner ejendomme med en særlig aktivitet (fx en dagplejer eller en udlejningsejendom) gælder andre regler.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvilke regler, der gælder.

Hvis du ikke længere bruger dit anlæg til drikkevand, skal du som udgangspunkt sløjfe det.

Godkendte laboratorier

AL North/Agrolab 78 77 54 50
SGS - Analytics Denmark 98 19 39 00 eller bestil på www.forenklet-kontrol.dk 
Eurofins 70 22 42 66
Højvang Laboratorier 58 24 24 58

Vil du lave en ny boring eller have en ny tilladelse?

Du skal søge tilladelse, hvis du vil:

 • lave en ny boring til grundvand
 • forny en udløbet tilladelse
 • ændre på mængden i en eksisterende tilladelse

Alle boringer skal laves af en brøndborer med et A-bevis

Skal du sløjfe din boring?

I Vejle Kommune kan du lige nu få tilskud til at sløjfe din boring, hvis den ligger i et indvindingsopland til et vandværk (tryk på linket for at gå til siden).

Hvis du har fået en ny boring eller er din ejendom blevet tilsluttet et vandværk, så skal din boring som udgangspunkt sløjfes. Du har som grundejer ansvaret for, at din gamle bliver sløjfet af en brøndborer med et A- eller et B-bevis.

Du må ikke selv sløjfes din boring. I stedet skal du kontakte en brøndborer med et A-bevis.

Hvis du gerne vil bruge din boring til noget andet, skal du søge om tilladelse til at ændre anvendelsen. Brug knappen til en ny boring og oplys, at du ønsker at ændre anvendelsen.

Er din ejendom blevet tilsluttet et vandværk?

Hvis din ejendom er blevet tilsluttet et vandværk, skal der ændres i Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Skrevet af borger.dk

 • Indsatsplaner

  Børkop-området
  Give-området
  Kongsted-området
  Follerup-området
  Indsatsplan for 45 vandværker

Sidst opdateret: