Indsatsplaner skal sikre rent drikkevand på en bæredygtig måde. I planerne kan du læse, hvad vi har besluttet at gøre for at beskytte grundvandet i et bestemt område.

Her finder du de indsatsplaner, Vejle Kommune har vedtaget.

Her finder du de gældende retningslinjer. Retningslinjerne gælder for alle indsatsplanerne og bliver løbende opdateret.

For alle de indsatsplaner, som vi godkender, gælder de samme retningslinjer, som løbende vil blive opdateret.

H2O Vejle

H2O Vejle er det koordinationsforum, hvor vi drøfter indsatsplanerne, før de bliver vedtaget politisk. I H2O Vejle sidder repræsentanter fra:

  • Vejle Kommune
  • Vandforsyninger i Vejle Kommune
  • Andre berørte myndigheder (typisk Region Syddanmark)
  • Landbruget
  • Industrien
  • Andre relevante parter kan også inviteres

Kort med grundvand og drikkevand

På kortet kan du se forskellige udpegninger fx drikkevandsinteresser, indvindingsoplande, og boringer.

Du kan også finde de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på kortet. Vær opmærksom på, at ikke alle BNBO'er er opdateret ud fra de seneste tilladelser. Hvis der er et bestemt BNBO, som du er interesseret i, er du velkommen til at kontakte os.

www.kortvejle.dk

For at se udpegningerne skal du vælge Grundvand i højre side. Her finder du de forskellig udpegninger.

Sidst opdateret: