Vi har valgt at lave en stor indsatsplan, som omfatter 4 kortlægningsområder

  1. Andkær-Jerlev-Vejle syd
  2. Bredsten-Gadbjerg-Hvejsel
  3. Vandel-Vork
  4. Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk

Indsatsplanen er delt op i 3:

  • Del 1 er en beskrivelse af områdernes landskab, geologi og problemstillinger (fælles for de 4 områder)
  • Del 2 viser statens udpegninger på baggrund af kortlægningen, forureningskilder og anvendelse (for hvert område)
  • Del 3 er er beskrivelse af vandværkerne (for hvert område)

Du kan finde indsatsplanens dele herunder:

Sidst opdateret: