I Indsatsplan Trekantområdet finder du beskrivelser og indsatser til at beskytte grundvandet for 19 vandværker i den sydlige del af Vejle Kommune.

Der er sket mange ændringer hos vandværkerne i Trekantområdet de senere år. Nogle vandværker er lukket, andre har fået nye boringer eller behov for at hente mere vand.

Derfor har Vejle Kommune bedt Miljøstyrelsen om at kortlægge grundvandsmagasinerne igen. En del af kortlægningen var at udpege nye indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til  de 19 vandværker.

Med baggrund i kortlægningen har Vejle Kommune lavet denne indsatsplan.
I Indsatsplanen kan du se de tiltag, der er nødvendige for at sikre rent drikkevand,

Det er først og fremmest Vejle Kommune, vandværkerne og landbruget, der sammen kan sikre rent drikkevand.

I 7 ud af 19 vandværker er der fundet pesticider i én eller flere boringer. De vandværker skal derfor holde skarpt øje med udviklingen ved at tage flere prøver for stofferne.

Sidst opdateret: