Hjælp os med at beskytte vores drikkevand

Gamle boringer og brønde skal sløjfes

Gamle boringer og brønde er en trussel mod vores drikkevand. De er ofte utætte, og så kan forureninger løbe direkte ned i vores grundvand. De gamle boringer og brønde, som ikke længere bliver brugt, skal sløjfes. Jo færre huller, der er ned til grundvandet – jo mindre er risikoen for forurening.

I vandværkernes indvindingsoplande er der den største risiko for forurening af det grundvand, som ender som drikkevand hos de fleste af os. Så det er der, vi starter.

Må du beholde din gamle boring eller brønd?

Hvis du i dag får vand fra et vandværk, men tidligere har haft din egen boring eller brønd, skal den som hovedregel sløjfes. Det står i vores vandforsyningsplan. Byrådet har besluttet, at du som hovedregel ikke kan få lov til at bruge din gamle boring eller brønd til formål, som fx bilvask eller havevanding.

Se om du kan få tilskud

Du kan få tilskud, hvis:

Du kan højst få 7.500 kr. som hjælp til at få arbejdet lavet.

Søg din adresse frem på kortet nedenfor og se om din boring eller brønd ligger i et vandværks indvindingsopland (vist med orange farve). Du kan zoome i kortet ved at trykke på +/- knapperne. Du kan skifte baggrundskortet ved at trykke på den lille firkant nederst i venstre hjørne.

Spørgsmål og svar

 • Kan alle i indvindingsoplandene få tilskud?

  Ja, men det er ikke sikkert, det bliver i år. Natur- og Miljøudvalget har valgt at give en pose penge til sløjfning af gamle boringer hvert år. Derfor har vi valgt at prioritere rækkefølgen af vandværkerne ud fra bestemte forhold.

 • Hvordan er vandværkerne prioriteret?

  Vi har valgt at prioritere tilskud til sløjfning efter, hvilket indvindingsopland boringen ligger i på følgende måde:

  • indvindingsoplande til vandværker, der ligger langt væk fra andre vandværker, og derfor ikke har mulighed for at lave nødforbindelser
  • indvindingsoplande til Vejle og centerbyerne.
  • øvrige indvindingsoplande
 • Kan man ikke få tilskud uden for indvindingsoplandene?

  Hvis din boring ligger uden for et indvindingsopland, kan du ikke få et tilskud i denne omgang. Måske fortsætter vi med at lukke huller uden for vandværkernes indvindingsoplande. Det er ikke besluttet endnu. Vi følger op, så snart der er nyt.

Sidst opdateret: