Hjælp os med at beskytte vores drikkevand

Gamle boringer og brønde skal sløjfes

Gamle boringer og brønde er en trussel mod vores drikkevand. De er ofte utætte, og så kan forureninger løbe direkte ned i vores grundvand. De gamle boringer og brønde, som ikke længere bliver brugt, skal sløjfes. Jo færre huller, der er ned til grundvandet – jo mindre er risikoen for forurening.

Vi er nu næsten færdige med at sløjfe gamle brønde og boringer i de områder, hvor vandværkerne henter vand.

Nu har vi besluttet at vi fortsætte kampagnen i resten af kommunen.

Må du beholde din gamle boring eller brønd?

Hvis du i dag får vand fra et vandværk, men tidligere har haft din egen boring eller brønd, skal den som hovedregel sløjfes. Det står i vores vandforsyningsplan. Du kan som hovedregel ikke kan få lov til at bruge din gamle boring eller brønd til formål, som fx bilvask eller havevanding.

Kan du få tilskud?

Du kan få tilskud, hvis:

Du kan højst få 7.500 kr. som hjælp til at få arbejdet lavet.

Spørgsmål og svar

 • Kan alle få tilskud?

  Ja, men det er ikke sikkert, det bliver i år. Klima-, Natur- og Miljøudvalget har valgt at give en pose penge til sløjfning af gamle boringer hvert år.

  Vi har valgt at prioritere boringer i vandværkernes indvindingsområder først.

  Dem er vi ved at være igennem og starter nu uden for vandværkernes indvindingsområder

 • Hvornår kan jeg få tilskud?

  Vi har valgt at prioritere tilskud til sløjfning i indvindingsoplande først.

  Resten af kommunen har vi inddelt i geografiske områder med cirka 250, som får tilbuddet hvert år.

  Klima-, Natur- og Miljøudvalget har valgt at give en pose penge til sløjfning af gamle boringer hvert år. Derfor kan vi ikke tilbyde alle et tilskud på én gang.

  Men hvis du har haft en brøndborer med et A-bevis til at sløjfe din brønd/boring, så gem din kvittering. Så kan du får tilskud, når vi kommer til dit område.

Sidst opdateret: