Du må gerne holde dyr både i byen og på landet. Hvor mange og hvilke dyr, du må holde afhænger af, hvor du bor.

Mindre dyrehold i byerne

I byerne må du holde op til:

 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Høns

Du skal dog sikre dig, at de altid bliver på din grund og ikke generer dine naboer.

I byzone- og sommerhusområder må du ikke holde:

 • Svin
 • Kvæg
 • Får
 • Geder
 • Heste

Mindre dyrehold på landet

Du må holde dyr i landzone. Hvis det ikke erhvervsmæssigt, skal du ikke anmelde det til kommunen. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er højst:

 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller tilsvarende
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 30 stk. høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end dem, der er nævnt her, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ikke-erhvervsmæssigt. Kontakt Team Landbrug for en vurdering.

Skal du bygge læskure eller stalde til dit lille dyrehold, så skal der måske gives en landzonetilladelse og en byggetilladelse. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Vil du etablere eller ændre et mindre dyrehold?

Vil du etablere eller ændre et mindre dyrehold (hobbylandbrug), skal du anmelde det til os.

Sidst opdateret: