12 dejlige naturgrunde med mulighed for udsigt til grønne arealer. Udstykningen er beliggende i et nyere og snart udbygget villaområde ud til åbne marker og med skoven i baggrunden. Omkringliggende stisystem, der indbyder til korte eller lidt længere vandreture.

Et hyggeligt landsbymiljø med et livligt lokalsamfund, hvor du er tæt på naturen og har en rimelig kørselsafstand med henholdsvis 15 km. til Kolding, 17 km. til Vejle og efter blot 10 minutter i bil, er du på motorvejen mod Århus, Odense, København, Esbjerg eller Tyskland. Desuden tæt på Billund Lufthavn.

Ågård er en spændende by i forhold til udvikling og nye tilflyttere. Der er Min Købmand, daginstitution samt skole i Øster Starup til og med 9. klassetrin. På grund af tidligere udstykninger og væksten i området er byen nu vokset sammen med nabobyen Gravens.

Læs mere om Lokalrådet her: https://www.vejle.dk/lokalomraader/alle-lokalomraader/aagaard-gravens-og-oester-starup/ eller på https://www.ossbyland.dk/

Grundene Sognefogedvej 35 og Sognefogedvej 37 er prisjusteret i forhold til vores vilkår angående jordbundsforhold - der er således taget højde for indholdet af de geotekniske rapporter i prisfastsætningen.

Du kan ikke reservere grunde.

Ved afgivelse af købstilbud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret indleveres. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten.
(Bemærk, at koteplan og måleblad er angivet med såvel parcelnr. som husnr.).

Tilbudsblanket og fortrydelsesret skal udfyldes med både parcelnr. og husnr.
Eks.: Sognefogedvej 33 (pcl.31)

Alle priser er inkl. moms og tilslutningsafgifter - bemærk: der er ingen kollektiv varmeforsyning.

Der kan være drænledninger i området. Vedligeholdelse og retablering af disse påhviler køber.

Der henvises konkret til kortbilaget der viser placering af den af Vejle Kommune kendte overflødiggjorte drænledning over Sognefogedvej 39 og 41.

Der er nedgravet kloakledninger ned til regnvandsbassinet på Sognefogedvej 25, 27 og 29, hvilket køber skal respektere. Endvidere er der tinglyst deklaration om levende hegn mv. på Sognefogedvej nr. 39 og 41.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Sidst opdateret: