17 parcelhusgrunde i en helt ny udstykning i Børkop, som er en attraktiv tilflytterby. Et ideelt sted for nybyggere og børnefamilier at slå sig ned.

Børkop ligger ca. 10 km fra Vejle. Derudover er der god infrastruktur til hele Trekantområdet, samt Odense og Aarhus, uanset om du er i bil, tog eller bus.

Udstykningen ligger ud til åbne marker. Samtidig er du ikke langt fra bymidten, hvor du finder stationen, svømmehal, forretninger og dagligvarebutikker. Endvidere skole til og med 9. klassetrin. Børkop har mange grønne stier, der fører børnene sikkert rundt i byen.

Læs mere om Børkop på www.børkop.dk

Ønsker du at byde på grundene skal dette afgives skriftligt ved at benytte ”Tilbudsblanket m. fortrydelsesret 1. budrunde”, som findes under ”Hirsemarken, Børkop”. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten. Der kan bydes på op til tre grunde i prioriteret rækkefølge. Ved afgivelse af bud skal både tilbudsblanket og oplysning om fortrydelsesret udfyldes og indleveres.

Fristen for indlevering af bud er mandag den 28. november 2022 kl. 12.00.

Mindstepriser mellem 625.000-925.000 kr. Alle priser er inkl. moms og tilslutningsafgifter frem til grundskel. Mindstepriserne og de geotekniske rapporter findes ved at klikke på den enkelte grund.

Der er tinglyst deklaration om spildevandsledning mm på Hirsemarken nr. 10, hvilket køberne af denne parcel forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af denne parcel at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre.

Der er tinglyst deklaration om kloakanlæg på Hirsemarken 11 og 18. Denne ledning er omlagt så den ikke berører grundene. I forbindelse med fundament og gulvkonstruktion må køber forvente en udskiftning af den omgravede jord med indbygningsegnet sand.

Du kan ikke reservere grunde.

Materialet til grundene findes nedenfor under ”Hirsemarken, Børkop”.

Sidst opdateret: