17 parcelhusgrunde i en helt ny udstykning i Børkop, som er en attraktiv tilflytterby. Et ideelt sted for nybyggere og børnefamilier at slå sig ned.

Børkop ligger ca. 10 km fra Vejle. Derudover er der god infrastruktur til hele Trekantområdet, samt Odense og Aarhus, uanset om du er i bil, tog eller bus.

Udstykningen ligger ud til åbne marker. Samtidig er du ikke langt fra bymidten, hvor du finder stationen, svømmehal, forretninger og dagligvarebutikker. Endvidere skole til og med 9. klassetrin. Børkop har mange grønne stier, der fører børnene sikkert rundt i byen.

Læs mere om Børkop på www.børkop.dk

Ønsker du at købe en grund skal blanketten tilbudsblanket med fortrydelsesret udfyldes og underskrives, som findes nederst på siden under ”Hirsemarken, Børkop”. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten. Ved afgivelse af bud skal både tilbudsblanket og oplysning om fortrydelsesret udfyldes og indleveres.

Mindstepriser mellem 625.000-925.000 kr. Alle priser er inkl. moms og tilslutningsafgifter frem til grundskel. Mindstepriserne og de geotekniske rapporter findes ved at klikke på den enkelte grund.

Der er tinglyst deklaration om spildevandsledning mm på Hirsemarken nr. 10, hvilket køberne af denne parcel forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af denne parcel at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre.

Der er tinglyst deklaration om kloakanlæg på Hirsemarken 11 og 18. Denne ledning er omlagt så den ikke berører grundene. I forbindelse med fundament og gulvkonstruktion må køber forvente en udskiftning af den omgravede jord med indbygningsegnet sand.

Du kan ikke reservere grunde.

Materialet til grundene findes nedenfor under ”Hirsemarken, Børkop”.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Sidst opdateret: