10 naturskønne grunde i Gårslev. Gårslev er en af østkystens perler omgivet af smuk natur og en rigtig dejlig og børnevenlig badestrand. Gårslev er en hyggelig mindre by i Trekantområdet mellem Vejle og Fredericia. Her finder du både skole, børnehave, indkøbsmuligheder og mange lokale foreninger. Ikke langt fra byen findes golfbanen i Brejning. Endvidere er der busforbindelse til Vejle og Fredericia, samt en togstation i Børkop.

Området er bynært i et roligt og meget naturskønt område. Store skovområder med mulighed for at blive udfordret, hvad enten det foregår i løb, på cykel eller ved en hyggelig gåtur til Hvidbjerg strand.

Ca. 1,5 km. til motortrafikvejen, der løber mellem Fredericia og Vejle.

Læs mere om Lokalrådet her: https://gaarslev.dk/

Kodrivervej 9 er prisjusteret i forhold til vores vilkår angående jordbundsforhold, og der er således taget højde for indholdet af de geotekniske rapporter i prisfastsætningen.

Det bemærkes, at der er lavet sandpude på en del af Kodrivervej 7.

Ønsker du at byde på Kodrivervej 5 skal du benytte dokumentet ”tilbudsblanket m. fortrydelsesret”, som findes under ”Kodrivervej - Gårslev”. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten.

Man kan ikke reservere grunde.

Der gøres særligt opmærksom på, at Vejle Kommune har udskiftet en del af jorden og etableret en sandpude på Kodrivervej 5. Såfremt grunden bebygges uden for sandpudens bygbare felt, foregår dette for købers egen regning og risiko i enhver henseende. Eventuelle merudgifter til fundering af grunden er Vejle Kommune uvedkommende.

Der er tinglyst deklaration om kloakanlæg m.m. på Kodrivervej nr. 9 og nr. 10 langs grundenes sydlige grænser, hvilket køberne af disse parceller forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af disse parceller at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre.

I de anførte mindstepriser er inkluderet tilslutningsafgifter til el, vand, kloak, samt byggemodningsbidrag til varmeforsyning (fjernvarme) til skab ved vejskel.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Sidst opdateret: