Gauerslund er en landsby beliggende mellem stationsbyerne Børkop og Brejning.

Nye attraktive grunde udbydes i en ny udstykning.

Udstykningen er godt beliggende i naturskønne Gauerslund-Brejning ved siden af 1. etape Brethparken.

Udstykningen har en attraktiv beliggenhed for børnefamilier med kommende daginstitution, samt med kort afstand til Fælleshåbsskolen og rigtig gode idrætsfaciliteter. Endvidere kort afstand til indkøbsmuligheder.

Derudover er der god infrastruktur til hele Trekantområdet, samt Odense og Aarhus, uanset om du er i bil, tog eller bus.
Som den første kommune i Danmark opføres en daginstitution og plejehjem i en og samme bygning og med fælles arealer og aktiviteter. Du kan læse mere herom ved at følge dette link; Kong Gauers Gård: Daginstitution og plejehjem - Vejle Kommune

Læs mere om lokalområdet her; Brejning - Vejle Kommune

Ved afgivelse af købstilbud skal du benytte ”Tilbudsblanket m. fortrydelsesret”, som findes nedenfor. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten. I forbindelse med afgivelse af bud skal både tilbudsblanket og fortrydelsesret udfyldes.

Mindstepriser mellem 650.000 – 875.000 kr. Mindstepriserne og de geotekniske rapporter findes ved at klikke på den enkelte grund.

Man kan ikke reservere grunde.

Materialet til grundene findes nedenfor.

Bemærk at koteplan og oversigtskort er angivet med adresse, mens måleblad er angivet med parcelnr.

Tilbudsblanket og fortrydelsesret skal udfyldes med adresse. Eks.: grund med parcelnr. 22 på måleblad, skal udfyldes med adressen Ane Jacobsens Vej 2, på både tilbudsblanketten og på fortrydelsesretsblanketten.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

 

Sidst opdateret: